Novi Solutions

Archiv aktualit

19/12/2018


Kurzy na téma: Projektová gramotnost a fondové financování

Díky naší dvacetileté praxi a zkušenostem s tvorbou, řízením a realizací projektů podpořených z různých fondů – ať už evropských, norských či mezinárodních nadačních atd. – jsme schopni Vás naučit, jak přejít od myšlenky k projektu, poradíme jak a kde získat na Váš projekt peníze, jak efektivně zvládnout  byrokracii, která každou žádost o peníze provází, jak se vyhnout se neúspěchu, nerealizaci projektu, finančním sankcím za porušení pravidel a spoustu dalšího. Jedná se o tři vzdělávací moduly, které na sebe navazují, ale je také možné, abyste si vybrali pouze ten, který bude pro vás nejpřínosnější a nejvíc vás zajímá. Kurzy pořádáme od ledna 2019. Více informací naleznete zde:  Pozvánka

VÍCE

19/12/2018


PF 2019

https://www.novisolutions.com/wp-content/uploads/2018/12/PF-2019.mp4

VÍCE

14/11/2018


Díky nové výtopně by se lidem ve Františkových Lázních mělo dýchat líp

Město Františkovy Lázně připravuje modernizaci tamní výtopny, která zásobuje teplem a teplou vodou podstatnou část lázeňského centra. Namísto prašné kotelny na uhlí by zde měl vyrůst zbrusu nový ekologický provoz na plyn, a to včetně skleníku pro potřeby lázeňského města či čerpací stanice na stlačený plyn. V současné době ve Františkových Lázních ještě používají technologie, které byly uvedeny do provozu před 56 lety, což je 20 let za hranicí životnosti. Provoz výtopny je významně neekologický, velmi nákladný a výtopna je významným znečišťovatelem ovzduší v lázeňském městě, které aspiruje na zapsání do seznamu UNESCO. Město se proto rozhodlo využít možnosti získání dotace z Operačního programu Ministerstva životního prostředí. Na komplexní ekologizaci výtopny za téměř 70 milionů jsme zpracovali projektovou studii, město podalo žádost o dotaci a projekt byl doporučen k financování.

VÍCE

14/11/2018


Na čem v současné době pracujeme?

V současné době připravujeme projekt na snížení energetické náročnosti historické budovy v Plzeňském kraji. V rámci projektu se plánuje výměna oken, zateplení střechy a výměna střešní krytiny. Povedlo se nám vše uvést do souladu s požadavky památkářů, se stavebním zákonem i podmínkami na získání dotace. Pokud Vás zajímá víc, sledujte naše www stránky

VÍCE

6/11/2018


Vyhlášení dotačního programu Nemovitosti

Máte zájem získat dotace na nemovitosti nebo na rekonstrukci podnikatelské nemovitosti? Nepropásněte aktuální dotační výzvu s dotací na nemovitosti. Dotační program Nemovitosti v rámci OPPIK je zaměřen na zásadní rekonstrukce nemovitostí. Získejte dotaci na projekt až 30 mil. Kč. V současné době je v rámci OPPIK znovu otevřen dotační program Nemovitosti a znovu je zaměřen na podporu zásadních rekonstrukcí podnikatelských nemovitostí. Program je optimální pro společnosti, které vlastní poškozené, zastaralé nebo prostorově a technicky nevyhovující budovy, jenž potřebují kompletní rekonstrukci a jeho hlavním cílem je usnadňovat malým a středním podnikatelům podnikajícím ve zpracovatelském průmyslu realizaci zásadních rekonstrukcí těchto objektů a jejich přeměny v moderní podnikatelské objekty. Bližší informace o aktuálně běžící výzvě naleznete zde. Na co se vztahuje dotace? rekonstrukce objektů, jejich modernizace a úpravy, modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní podnikatelské účely příprava území (terénní úpravy, demolice, odstranění nevyužitých staveb…) a úprava pozemků (sadové úpravy, hrubé terénní práce) pořízení inženýrských sítí a účelových komunikací, jejich rekonstrukce či nová výstavba technická zařízení budov – vzduchotechnika, klimatizace, technologické rozvody, obnovitelné zdroje energie, hardware a sítě zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost tento program nepodporuje výstavbu na „zelené louce“ Výše dotace: 35 – 45 % Příjem žádostí: do 22. 5. 2019 V dotačním programu Nemovitosti jsme vypracovali např. projektovou studii a žádost o dotaci na rekonstrukci bývalého rybářského objektu v Třeboni. Kvalitně sepsaný dotační projekt splnil všechna kritéria a získal dotaci bezmála 30 milionů korun. Více o tomto projektu naleznete na našich webových stránkách. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

VÍCE

29/10/2018


Skateboard aneb prkno na kolečkách

Podle slovníku cizích slov je skateboard (čti: skejtbórd) sportovní náčiní, prkno na výkyvných kolečkách. Když se však skateboard řekne v Sušici, každý si vybaví Sušický skatepark. Areál, financovaný z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který se stal rájem pro vyznavače skateboardů, in-line či koloběžek, ale i pro jezdce na BMX kolech. Kousek od centra města, hned vedle letního koupaliště, přímo uprostřed rekreačně sportovního areálu, vyrostl v roce 2016 moderní skatepark. Na návrhu jeho designu mají hlavní zásluhu místní „skejťáci, jejichž představy dotvarovali odborníci ze společnosti Mystic constructions s.r.o. Hlavní zásluhu na získání dotace pro tento projekt má naše společnost Novi Solutions, s.r.o. Na 1.100 m2 plochy najdete nový bowl tzv. bazén,  vysoký rádius po celé šíři skateparku s protilehlou, přes 2 m vysokou rozjezdovou rampou, schody, raily, pyramidu, funbox s grindboxem, gap, vydlážděné plochy, kde se dají v klidu pilovat triky, přístřešek se stolem a lavičkami, stojany na jízdní kola atd. Prostě vše, co uvítá skatový potěr i zkušený rider. Podívejte se na videoklip ze skateparku: zde A dobrá zpráva nakonec. Pokud nosíte v hlavě podobně krásný nápad, jaký realizovali v Sušici, jsme tady pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat.

VÍCE

25/10/2018


Co nás těší - budova fary v Plané nad Lužnicí žije

Po náročné rekonstrukci, na kterou se nám společně se zastupiteli města Planá nad Lužnicí podařilo záskat finanční dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, byla pro veřejnost v dubnu 2015 otevřena plánská fara. Z chátrající budovy, která byla opravena zvnějšku i zevnitř,  se stala jedna z perel centra města a žije to zde rušným životem. Ve výstavní alerii FARA, která zde byla zřízena, se každoročně uskuteční celá řada výstav tuzemských, ale v řadě případů i zahraničních vystavovatelů. Galerie se stala vyhledávaným místem pro řadu malířů a sochařů, kteří se do galerie rádi vracejí. Do budovy fary bylo dále umístěno informační turistické centrum, malé muzeum a do podkroví malý přednáškový sál, který slouží pro pravidelné schůzky kroužku malých rybářů a mateřské centrum. V současné době v Galerii FARA probíhá Výstava ke 100. výročí založení Československa, v Muzeu FARA pak můžete od počátku listopadu navštívit Vánoční výstavu, která vás jistě svátečně naladí na blížící se Vánoce.

VÍCE

24/10/2018


Úspory energie obměnou starých technologií

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie. Kdo může žádost podat: malé, střední, velké podniky Na co lze získat podporu: modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla) využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO) Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR. Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů. Míra podpory u projektu: a) malý podnik – podpora až do výše 50 % způsobilých výdajů (dále jen“ZV“) b) střední podnik – podpora až do výše 40 % ZV c) velký podnik – podpora až do výše 30 % ZV Míra podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení: a) malý podnik – podpora až do výše 80 % ZV b) střední podnik – podpora až do výše 70 % ZV c) velký podnik – podpora až do výše 60 % ZV Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) energetický posudek projektová dokumentace náklady na organizaci výběrového řízení Žádosti o dotaci je možné podávat do 29. 4. 2019. Pokud máte zájem dozvědět se více informací, či pomoci s podáním žádosti, neváhejte nás kontaktovat.

VÍCE

24/10/2018


Od prosince dotace pro podniklatele na nevýrobní technologie

Co je nevýrobní technologie? Nevýrobní technologie – technologie, která je podpůrná k výrobní technologií, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie: 1. zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd. 2. diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí 3. infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat 4. technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd. Typickými příklady jsou technologie jsou např. měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod. Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie. Změny v projektu, které mají vliv na poměr způsobilých výdajů na výrobní a nevýrobní technologie nebudou akceptovány. Do kdy můžete žádost podat? Do května 2019 Kdo může žádat? Podnikatelské subjekty (MSP) na celém území ČR, mimo území hlavního města Prahy Jak vysoká je dotace? Můžete získat až 45% Kolik peněz je určeno pro tuto výzvu? 1 miliarda korun Pokud máte zájem dozvědět se více informací, či pomoci s podáním žádosti, neváhejte nás kontaktovat https://www.novisolutions.com/kontakt/

VÍCE

24/10/2018


Zajímá Vás, jaké výzvy budou v OP Životní prostředí otevřeny v roce 2019 ?

Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 11,9 miliardy korun, které budou rozdělovány v 16-ti nových výzvách. Největší objem peněz – 4 milion Kč – je vyhrazen na energeticky úsporné renovace budov sloužících veřejné potřebě a další vlnu kotlíkových dotací (3 miliardy Kč). Více než miliarda korun je také připravena na ochranu krajiny a přírody a zhruba stejná výše je vyčleněna také na projekty odpadového hospodářství. Navíc bude v roce 2019 pokračovat dalších 11 již otevřených výzev za 8,7 miliardy Kč, u nichž je příjem žádostí rozložen na delší dobu. Velice rádi Vám poskytneme informaci jak o připravovaných výzvách, tak schváleném harmonogramu na rok 2019. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat https://www.novisolutions.com/kontakt/.  

VÍCE

23/10/2018


Modernizace a rekonstrukce Vašich nemovitostí

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkuranceschopnost 2014-2020 vyhlásilo otevřenou Výzvu Nemovitosti, v rámci které mohou o podporu žádat malé a střední podniky, přičemž dotace na projekt je poskytována od 1 mil. do 30 mil. Kč (pro malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV). Mezi podporované aktivity patří: modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“. je možné také podpořit (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov. vybrané neinvestiční náklady (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Žádosti o dotaci je možné podávat od 22. 10. 2018 do 22. 5. 2019. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

VÍCE

5/10/2018


Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Nástup dítěte do mateřské školky bývá zlomový okamžik nejen v životě dítěte, ale i jeho rodičů. Je to velký krok, kdy si rodiče uvědomí, že jim dítko dospělo do věku, kdy už může samostatně pobývat mezi svými vrstevníky. Ono se řekne jednoduše – dostat potomka do mateřinky. Capartů je stále nějak více než židliček kolem školkových stolečků. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. Účelem obou výzev je zvýšit nedostatečnou kapacitu, pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacity infrastruktury mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení, všech zřizovatelů bez rozdílu, včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců a dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Více informací o jednotlivých výzvách nalezete zde: Výzva č. 87 a Výzva č.88 Kdo může žádat (oprávnění žadatelé): – zařízení péče o děti do 3 let – školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání – další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti – kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji – obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi – nestátní neziskové organizace – církve a církevní organizace – organizační složky štátu a jejich příspěvkové organizace Žádosti o dotaci je možné podávat od 16. 10. 2018 do 31. 10. 2018. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

VÍCE

3/10/2018


Úspory energií – aktuální téma

Úspory energií – to je téma, které v současné době slyšíme ze všech stran. Uvítali byste v rámci svého podnikání dotaci na výstavbu nové energeticky efektivní budovy popř.  na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám? Právě pro Vás je tedy určen program Úspory energie – Energeticky efektivní budovy Kdo může žádat (příjemci podpory): malé, střední i velké podniky Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): max. míra podpory: malý podnik 80 % způsobilých výdajů (dále je „ZV“), střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. € maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby (dále je „DPS“), jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy, potažmo energetické posouzení a DPS činí 350 tis. Kč a současně nepřekročí 2 % celkových investičních nákladů na stavbu Žádosti o dotaci je možné podávat od 16. 7. 2018 do 15. 1. 2020. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

VÍCE

5/9/2018


Snížení energetické náročnosti veřejných budov vč.historických

Za povšimnutí stojí V rámci renovace budov definovaných Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění jako kulturní památka nebo budov, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“), a budov architektonicky cenných, budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem. Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom projektu např. prostřednictvím metody energetických služeb s garantovanou úsporou energie, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Podrobné informace můžete získat zde  Nebo Vám rádi poskytneme naše služby, a to jak v poskytnutí špičkových specialistů na danou problematiku, tak zajistíme koordinaci, přípravu a podání žádosti o dotaci. V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat https://www.novisolutions.com/kontakt/

VÍCE

1/8/2018


Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Rádi bychom Vás upozornili na výjimečnou příležitost, kdy můžete získat 85% dotace na řešení Vaší sídelní zeleně oproti původním 60%, a to za předpokladu, že se rozhodnete využít možnosti nechat si vypracovat územní studii sídelní zeleně, na kterou se 85% dotace vztahuje také. Projekty lze podávat až do 2. 1. 2020 a to z důvodu časové náročnosti vypracování studie, která je součástí žádosti o dotaci. K dispozici je Vám náš tým, jehož členy jsou také odborníci, kteří mají požadovanou kvalifikaci na vypracování studie i projektu sídelní zeleně. Zde uvádíme rámcové informace, podrobnosti naleznete zde – Aktuální info přímo ze stránek věnovaných Operačnímu programu Životní prostředí 1) Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně. 2) Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovya metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně: zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličníchstromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat

VÍCE

5/12/2017


DOTACE - PRO NĚKOHO MOŽNOST SPLNĚNÍ SNU, PRO JINÉHO NOČNÍ MŮRA

Jak to vím? Pracuji v tomto oboru již od roku 1998 a od roku 2009 jako OSVČ, a od roku 2012 pod hlavičkou svojí firmy Novi Solutions, s.r.o.

VÍCE

4/12/2017


Úspory energií s Agenturou pro podnikání a inovace

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie. V rámci otevřené výzvy mohou o podporu žádat malé, střední a velké podniky, přičemž dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR. Mezi pdporované aktivity patří: modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla) využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO). Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.  

VÍCE

29/11/2017


Na podporu cestovního ruchu poputuje 150 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a nabízí finanční podporu. Na realizaci projektů z oblasti základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je připraveno 150 milionů korun.  Cílem programu na podporu cestovního ruchu je zvýšit konkurenceschopnost regionů, zkvalitnit a rozšířit nabídku základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.  Program klade důraz na rozvoj cestovního ruchu i mimo hlavní sezonu a na nejnavštěvovanější místa, na zkvalitnění stávající a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, na udržitelný cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a nabídky destinací. Podpořeny mohou být například projekty zaměřené na pořízení vybavení turistických tras ve formě odpočívadel, hygienického zázemí, naučných panelů, navigačních systémů či úpravu lyžařských tras apod. V rámci výzvy mohou o podporu žádat podnikatelské subjekty, územně samosprávné celky, neziskové organizace provozující atraktivity cestovního ruchu a další. Výše dotace činí maximálně 50 % z celkového uznatelného rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018 a projekty musí být dokončeny nejpozději v prosinci 2019. Žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, I. podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ lze podávat od 1. prosince 2017 do 12. ledna 2018, a to do 12:00 hod. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni Vám pomoci.

VÍCE

4/5/2017


NOVÁ SLUŽBA - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Vážení přátelé, naší snahou a cílem zároveň je nabízet Vám stále kvalitnější a komplexnější služby. Proto rozšiřujeme náš tým specialistů, díky kterým bude naše společnost schopna zajistit pro Vás s Vaše projektové záměry tzv. „full servis“ – komplexní poradenství od samého počátku projektového záměru až po jeho úspěšnou realizaci. Jednou z klíčových oblastí realizace projektu je beze sporu oblast výběrových řízení bez ohledu na fakt, zda se jedná o výběrové řízení dle „Pravidel“ příslušného dotačního titulu či o veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Do současné doby jsme naše klienty odkazovali na různé společnosti, které se zabývají výběrovými řízeními. Od tohoto měsíce se situace mění. Naší specialistkou na realizaci VŘ se stala s Mgr. Karolína Bártů, která disponuje cennými zkušenostmi v oblasti dotační problematiky. V období 2007 – 2015 působila na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v rámci oddělení administrace žádostí jako projektový manažer, kde hlavní agendu tvořilo hodnocení projektových žádostí, jejich kompletní administrace a dále kontrola realizovaných veřejných zakázek. Zkušenosti s organizací a kompletní administrací výběrových řízení z pohledu zadavatele zakázky získala následně při působení v soukromém sektoru. Rozšířením portfolia služeb naší společnosti o odborné poradenství v oblasti výběrových řízení se dostáváme o krok blíže k možnosti, jak pro Vás zajistit co nejkomplexnější agendu týkající se Vašich projektových záměrů. Velice si Vážíme všech Vašich námětů na rozšíření našich služeb a budeme velice potěšeni, pokud budeme stále dostávat Vaší zpětnou vazbu. Přejeme Vám krásné dny a těšíme se brzkou viděnou. Ondřejka Harvalíková

VÍCE

20/12/2016


MÁM ZÁMEK… A CO S NÍM?

V nabídce našich služeb naleznete mimo jiné informaci o tom, že jsme připraveni Vám poskytnout kompletní servis a významné know-how při nalezení optimálního řešení zhodnocení nemovitostí či konkrétního území, pro které současně můžeme navrhnout i smysluplné a ekonomicky zajímavé využití. V současné době zpracováváme Studii využití jednoho krásného zámku v Plzeňském kraji. Po jejím odsouhlasení vlastníky nemovitosti Vás seznámíme s tím, jakou cestou se vydají.

VÍCE

6/5/2015


Dnes doporučujeme firmu NexGen IT

Jsme spokojení s kvalitou služeb a profesionálním, přesto však osobním přístupem českobudějovické firmy NexGen IT s.r.o (www.nexgen.cz), která nám pomohla vytvořit tyto webové stránky a dělala nám průvodce také při tvorbě firemní grafiky.

VÍCE

Kontakt

České Budějovice
Rudolfovská tř. 202/88
PSČ 370 01

IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
E-mail: info@novisolutions.com

Společnost zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20606

Číslo účtu: 7736428001/5500

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace