Novi Solutions

O nás


Novi Solutions, s.r.o. byla oficiálně zaregistrovaná v roce 2012. Přesto patří mezi nejzkušenější firmy v oblasti získávání dotací, dotačního managementu a administrace či řízení projektů financovaných z operačních programů EU pro ČR, komunitárních programů, státních programů či soukromého kapitálu apod. V roce 2012 došlo pouze k transformaci z fyzické osoby Ondřejka Harvalíková, která vykonává své aktivity již od roku 1994 a dotačními mechanismy se začala zabývat již v roce 1998 v rámci tzv. předstrukturálních fondů a od té doby pomáhá rozvoji podnikatelského prostředí v ČR. Do roku 2013 byla předsedkyní představenstva klastru EKOGEN. Ondřejka Harvalíková se společně se svým týmem věnovala zavádění technologických inovací do praxe a aktivně spolupracovala na mnoha projektech i se zahraničními partnery. V roce 2015 se naše společnost, ač se sídlem v Českých Budějovicích, stala členem Okresní hospodářské komory Plzeňsko.

Novi Solutions disponuje dlouholetými zkušenostmi zejména s projekty, které se týkají nalézání optimálního řešení zhodnocení nemovitostí či konkrétního území, pro které současně navrhuje smysluplné a ekonomicky zajímavé využití včetně hledání jejich efektivního profinancování. Nezbytnou součástí těchto aktivit je také tvorba strategických dokumentů pro města a obce, které jsou stavebním kamenem pro strategické plánování aktivit a zajištění udržitelného rozvoje.

Veškeré aktivity společnosti vycházejí z jasně pojmenovaných hodnot, kterými jsou především dodržování zásad a principů ochrany životního prostředí, osvěta a cílená edukace, slušnost a vlastní příklad.

Na řešení a realizaci každého projektu je vždy sestaven unikátní projektový tým složený výhradně ze specialistů, kteří mají odbornost přímo související s konkrétním záměrem (mezi naše partnery patří zkušení architekti či odborníci na životní prostředí a jeho ochranu, památkovou péči, ekonomiku, cestovní ruch či destinační management a další).

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace