Novi Solutions

Strategické rozvojové plány


Speciálně pro veřejný sektor (obce, města, svazky obcí a MAS) nabízíme analýzy rozvojového potenciálu, kdy na základě zmapování stávajícího stavu konkrétního území posoudíme příležitosti pro jeho rozvoj v budoucnu. Zpracování dokumentu probíhá ve spolupráci s občany prostřednictvím konzultací a dotazníkových šetření. Výstupem jsou strategické rozvojové plány pro dané lokality, včetně vytvoření a nastavení tzv. akčního plánu pro jednotlivé roky. Proč je důležité vlastnit tento strategický dokument?

  • zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;
  • je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
  • slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje;
  • podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
  • zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého sektoru);
  • je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;
  • je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její konkurenceschopnost;
  • je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (zohlednění rozvojových záměrů okolních obcí).  (Zdroj: MMR)

Vzhledem k naší dlouholeté praxi a zkušenostem poskytujeme významnou pomoc při získávání finančních prostředků, zejména ze strukturálních fondů EU, a následnou realizaci projektů a aktivit nutných pro naplnění cílů stanovených ve strategických dokumentech. Máme zkušenosti jak se zpracováním žádosti, tak se samotnou administrací projektů podpořených dotačními prostředky (více v Referencích).

Poskytujeme kompletní servis a významné know-how při nalezení optimálního řešení zhodnocení nemovitostí či konkrétního území, pro které současně můžeme navrhnout i smysluplné a ekonomicky zajímavé využití.

Kontakt

České Budějovice
Rudolfovská tř. 202/88
PSČ 370 01

IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
E-mail: info@novisolutions.com

Společnost zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20606

Číslo účtu: 7736428001/5500

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace