Novi Solutions

Výběrová řízení


Pokud bude součástí realizace vašeho projektu také výběrové řízení, budeme tento fakt zohledňovat již v jeho přípravné fázi.

Koncepci projektu budeme řešit společně se specialistou na výběrová řízení. To znamená jeho optimální pojetí ve smyslu jeho vlivu na úspěšnou realizaci projektu či nastavení harmonogramu. Tímto bude zajištěn akcent na úzkou a efektivní spolupráci všech členů projektového týmu  – manažera studie proveditelnosti, specialisty na výběrová řízení, projektanta a rozpočtáře.

Tento přístup bude aplikován u všech relevantních projektových záměrů, a to bez ohledu na skutečnost zda se bude jednat o projekt „dotační“ či „nedotační“,  nebo zda se bude jednat o výběrové řízení podléhající pravidlům příslušného dotačního titulu či o veřejnou zakázku ve smyslu Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V kontextu realizace veřejných zakázek poskytneme odborné konzultace s našimi garanty z oblastí výběrových řízení v rámci jednotlivých dotačních titulů, vypracování zadávací dokumentace společně s definováním zadávacích podmínek a zajištěním příloh zadávací dokumentace, a to vše  v souladu s principy transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a nediskriminačního přístupu.

Samozřejmostí je administrativní zajištění procesu otevírání, hodnocení a posouzení nabídek a související agendy až do uzavření smluvního aktu s vítězným dodavatelem či zajištění kompletní agendy týkající se profilu zadavatele.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace