Novi Solutions

Strategie
Rozvoj
Prosperita

Jsme připraveni Vám pomoci

Odebírat newsletter Zdarma posouzení záměru Kontaktujte nás

Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní servis a významné know-how při nalezení optimálního řešení zhodnocení nemovitostí či konkrétního území, pro které současně můžeme navrhnout i smysluplné a ekonomicky zajímavé využití.

Pomůžeme Vám efektivně vyřešit Vaše potřeby nejen vhodně zvolenými náměty, ale také pomocí při získání finančních prostředků na zrealizování Vašeho záměru. Máme dlouholetou a úspěšnou praxi se získáváním finančních prostředků z EU – s dotacemi, administrací a realizací projektů podpořených dotacemi EU, národními i mezinárodními finančními zdroji.

Reference

Aktuality

5/12/2017


DOTACE - PRO NĚKOHO MOŽNOST SPLNĚNÍ SNU, PRO JINÉHO NOČNÍ MŮRA

Jak to vím? Pracuji v tomto oboru již od roku 1998 a od roku 2009 jako OSVČ, a od roku 2012 pod hlavičkou svojí firmy Novi Solutions, s.r.o.

VÍCE

4/12/2017


Úspory energií s Agenturou pro podnikání a inovace

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie. V rámci otevřené výzvy mohou o podporu žádat malé, střední a velké podniky, přičemž dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR. Mezi pdporované aktivity patří: modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla) využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO). Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.  

VÍCE

29/11/2017


Na podporu cestovního ruchu poputuje 150 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a nabízí finanční podporu. Na realizaci projektů z oblasti základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je připraveno 150 milionů korun.  Cílem programu na podporu cestovního ruchu je zvýšit konkurenceschopnost regionů, zkvalitnit a rozšířit nabídku základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.  Program klade důraz na rozvoj cestovního ruchu i mimo hlavní sezonu a na nejnavštěvovanější místa, na zkvalitnění stávající a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, na udržitelný cestovní ruch, zvýšení kvality služeb a nabídky destinací. Podpořeny mohou být například projekty zaměřené na pořízení vybavení turistických tras ve formě odpočívadel, hygienického zázemí, naučných panelů, navigačních systémů či úpravu lyžařských tras apod. V rámci výzvy mohou o podporu žádat podnikatelské subjekty, územně samosprávné celky, neziskové organizace provozující atraktivity cestovního ruchu a další. Výše dotace činí maximálně 50 % z celkového uznatelného rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018 a projekty musí být dokončeny nejpozději v prosinci 2019. Žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, I. podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ lze podávat od 1. prosince 2017 do 12. ledna 2018, a to do 12:00 hod. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni Vám pomoci.

VÍCE

Archiv

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace