Novi Solutions

Strategie
Rozvoj
Prosperita

Jsme připraveni Vám pomoci

Kontaktujte nás

Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní servis při řešení vašich potřeb nejen vhodně vybranými dotačními tituly, ale také odborným poradenstvím vycházejícím z dvacetiletých zkušeností při získávání finančních prostředků na zrealizování různých projektových záměrů. Pochopitelně i s jeho následnou administrací (administrativní řízení projektu, vedení projektového týmu, zpracování relevantních zpráv atd.)

Máme dlouholetou a úspěšnou praxi se získáváním finančních prostředků z EU i penězi z národních zdrojů také díky tomu, že zveme ke spolupráci odborníky ze specializovaných oborů, jako například architekti – krajinná architektura, architekti – občanská vybavenost, projektanti, rozpočtáři, specializovaní energetičtí konzultanti a několik odborníků s tzv. kulatým razítkem, jako například odhadci na nemovitosti, či vodaři, nebo právníci a daňoví poradci, nebo specialisté na kybernetickou bezpečnost.

O naší úspěšnosti  však nevypovídají počty skutečně napsaných projektů (ve stovkách) a suma získaných peněz z dotačních titulů (v této době již v miliardách).

Za největších úspěch považujeme dlouhodobou spolupráci a s tím spojené naše aktivní, konzultační  zapojení v procesech dlouho a střednědobého plánování investic, jak ve městech a obcích, tak u podnikatelů.

Reference

Aktuality

3/8/2021


Rekonstrukce Brownfieldu v Bělé nad Radbuzou

Letos byl dokončený projekt rekonstrukce a regenerace Brownfieldu. Naše společnost psala studii proveditelnosti a zpracovala žádost o dotaci do Národního programu MMR. Vzniklo nové komunitní, společensko – kulturní centrum na místě, kde byly jen trosky bývalého hospodářského areálu. Více informací zde

VÍCE

2/8/2021


NOVÝ Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (2021-2027)

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2021-2027 bude zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury, přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-to-people projekty). VÍCE INFORMACÍ ZDE A ZDE

VÍCE

29/7/2021


Programy podpory umožňují šetřit vodu i energii

Zdroj informací: Ministerstvo životního prostředí Letoškem startuje nové období programů pro podporu úsporných renovací a staveb, které umožňují financovat i projekty zahrnující šetrné hospodaření s vodou. Pro roky 2021–2025 Státní fond životního prostředí ČR odhaduje, že bude v oblasti hospodaření se srážkovou vodou a zelených střech přijato 9 000 žádostí za 500 milionů korun), a to v rámci Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na veřejné budovy, jako jsou školy, školky, nemocnice nebo úřady (z OPŽP 2014–2020 byla schválena podpora pro 126 projektů zaměřených na hospodaření se srážkovou vodou ve výši 479 milionů korun) či Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, určeného pro komerční a podnikatelské budovy. Finance lze navíc čerpat také ze zcela nových zdrojů – Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy. Celkem bude k dispozici, dle odborných odhadů, z programů na úspory energie a vody v budovách do roku 2030 cca 125 miliard korun. Ondřejka Harvalíková, projektová manažerka a jednatelka společnosti  

VÍCE

Archiv

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace