Novi Solutions

Strategie
Rozvoj
Prosperita

Jsme připraveni Vám pomoci

Kontaktujte nás

Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní servis při řešení vašich potřeb nejen vhodně vybranými dotačními tituly, ale také odborným poradenstvím vycházejícím z dvacetiletých zkušeností při získávání finančních prostředků na zrealizování různých projektových záměrů. Pochopitelně i s jeho následnou administrací (administrativní řízení projektu, vedení projektového týmu, zpracování relevantních zpráv atd.)

Máme dlouholetou a úspěšnou praxi se získáváním finančních prostředků z EU i penězi z národních zdrojů také díky tomu, že zveme ke spolupráci odborníky ze specializovaných oborů, jako například architekti – krajinná architektura, architekti – občanská vybavenost, projektanti, rozpočtáři, specializovaní energetičtí konzultanti a několik odborníků s tzv. kulatým razítkem, jako například odhadci na nemovitosti, či vodaři, nebo právníci a daňoví poradci, nebo specialisté na kybernetickou bezpečnost.

O naší úspěšnosti  však nevypovídají počty skutečně napsaných projektů (ve stovkách) a suma získaných peněz z dotačních titulů (v této době již v miliardách).

Za největších úspěch považujeme dlouhodobou spolupráci a s tím spojené naše aktivní, konzultační  zapojení v procesech dlouho a střednědobého plánování investic, jak ve městech a obcích, tak u podnikatelů.

Reference

Aktuality

8/12/2021


Adaptace měst a obcí na změnu klimatu

Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Pro kraje, obce, státní a neziskové organizace a další žadatele je v ní vyhrazena téměř miliarda korun. Výzva je cílena primárně na žádosti, které nemohly být uspokojeny ze 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 kvůli vyčerpané alokaci, ale je zároveň otevřena všem žadatelům s novými projekty. Z dotace mohou obce a kraje řešit povrchová opatření jako průlehy či vsakovací nádrže, jež jsou doplněny zelení a díky nimž zůstává srážková voda na místě, dále různé druhy podzemních i povrchových nádrží, díky kterým se voda dále používá třeba na zalévání nebo které plní ekosystémovou funkci. Podporu získají i dešťové zahrady, výměna nepropustných povrchů za propustné či výstavba nebo přestavba střech, které budou následně akumulovat dešťovou vodu.   Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích  

VÍCE

3/12/2021


Podívejte se na záznam webináře o dotacích z programu Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám se od října dočkal řady novinek. Všechny podstatné změny aktuálně představují odborníci SFŽP ČR na online webových seminářích. Pro velký zájem nabízíme záznam semináře o dotacích pro majitele rodinných domů, k dispozici ke stažení je také úvodní prezentace.

VÍCE

10/11/2021


Výstavba nových veřejných budov

V novém období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP) máme, jako stát, k dispozici zhruba 61 miliard korun z EF na zkvalitňování životního prostředí. Vzhledem k tomu, že většinový podíl našich klientů je veřejná správa je pro nás mimo jiné jasnou prioritou dotační oblast, která podporuje snižování energetické náročnosti veřejných budov. S tímto typem projektů máme zkušenosti již z předchozích období – viz naše reference. Kromě zateplení fasád, výměnu oken, využívání odpadního tepla a mnoho dalších aktivit, které vedou ke snížení spotřeby energií bude opět zaměřen na vylepšení vnitřního prostředí, například na osvětlení, akustiku, využívání dešťové vody a další. Ovšem pro mnohé z žadatelů si myslím je velmi zajímavé Opatření 1.1.3 výstavba nových veřejných budov ve vysokém energetickém standardu, v pasivním energetickém standardu,a tzv. plusových (nulových) budov. Bohužel nevíme přesně kdy budou vyhlášeny nové výzvy, protože ještě stále trvá vyjednávání s EU – vláda předložila program v říjnu 2021. Nicméně to nebrání v tom, abychom projekty společně s Vámi připravili tak, aby již nepotřebovaly výrazné korekce při podání žádosti. J epravdou, že máme všichni slíbenou nižší administrativní náročnost – zejména co se týče příloh, ale po zkušenostech, které máme, bychom raději nic nenechávali náhodě.

VÍCE

Archiv

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace