Novi Solutions

ČESKO JAKO PRVNÍ V EU SPOUŠTÍ MODERNIZAČNÍ FOND


Ten české energetice pomůže s přechodem na čisté ekologické zdroje a České republice pak s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu. Prostředky do Modernizačního fondu poplynou z evropských zdrojů a jejich finální výši určí výnosy aukcí z emisních povolenek,
a to průběžně až do roku 2030.
  1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií – Využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění.
  2. Nové obnovitelné zdroje v energetice – Nové nepalivové obnovitelné zdroje energie.
  3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslu v EU ETS – Zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.
  4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání – Opatření pro zlepšení energetické účinnosti v podnikání (mimo zařízení EU ETS).
  5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru – Nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejná infrastruktura v podnikání.
  6. Modernizace veřejné dopravy – Pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu.
  7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře – Komplexní opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách a veřejné infrastruktuře.
  8. Komunitní energetika – Podpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb.
  9. Modernizace soustav veřejného osvětlení – Podpora rekonstrukcí a modernizací soustav veřejného osvětlení.

Zdroj: https://www.priorita.cz/wp-content/uploads/2020/12/PRIORITA_12_2020_finalni3_WEB.pdf

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Zkonzultujeme s Vámi Váš záměr a připravíme kompletní žádost o finanční podporu.

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace