Novi Solutions

Dotace MMR na podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016


Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů Podpora obnovy a rozvoje venkova. V rámci programu podpory venkova je pro žadatele připraveno 375 milionů korun. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Termín pro podání žádostí: 3. 11. 2015 – 15. 1. 2016

Oprávnění žadatelé: obce do 3000 obyvatel a svazky obcí

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Výše dotace: 50-80 %

Žádost lze podat do těchto dotačních titulů:

 1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
 • podpora akcí, jejichž výstupy budou sloužit převážně dětem a mládeži, na jejichž přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež budou podílet
 • akce zaměřené např. na obnovu a údržbu škol a kulturních zařízení, úpravu veřejných prostranství a veřejné zeleně, rekonstrukci či vybudování hřišť, kluboven, cyklostezek, bruslařské dráhy, naučné stezky atd. pro volnočasové aktivity
 1. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 • akce zaměřené na prezentaci úspěšných projektů, výměnu zkušeností, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova
 1. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 • opravy drobných sakrálních staveb v obcích, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce (např.: kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž a úprava nejbližšího prostranství)
 1. Podpora obnovy místních komunikací
 • oprava a údržba místních komunikací, včetně napojení a parkovacích zálivů, dělicích pásů, osvětlení atd.
 • dotace nebude poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků

 


Pro více informací neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Martu Dvořákovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail dvorakova@novisolutions.com.

 

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace