Novi Solutions

Dotace pro obce na území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití


Podporu lze použít na:

a) odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,
b) odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,
c) odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,
d) provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží,
e) terénní úpravu nebo úpravu zeleně na území se starou stavební zátěží,
f) odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží, nebo
g) vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží.
Podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části (dále jen „koupě území“), má-li být toto území revitalizováno za použití podpory.

A co lze vybudovat? Tak například infastruktura pro:

1. vzdělávání, výchovu nebo sport,
2. kulturu,
3. společenské účely,
4. sociální služby nebo péči o rodinu,
5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, nebo
6. plnění úkolů v rámci veřejné správy
Pokud si přejete zkonzultovat s námi váš záměr a získat více informací – prosím kontaktujte nás: harvalikova(zav)novisolutions.com; 774 572 245

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace