Novi Solutions

Schválen program INTERREG V-A Česká republika – Polsko


Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. Finanční alokace pro toto období je více než 219 mil. EUR.

Podporovány jsou regionální a místní projekty s přeshraničním významem, zasluhující se o rozvoj česko-polského příhraničí. Půjde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.

O prostředky budou moci žádat: orgány veřejné správy, neziskové organizace, vzdělávací instituce, církve, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení.

Výše dotace max. 85 % způsobilých výdajů.

Program je zaměřen na tyto cíle:

  • Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti – podpora růstu zaměstnanosti a mobility pracovních sil, přeměna upadajících průmyslových oblastí, zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
  • Vzdělání a kvalifikace – investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení, celoživotního učení
  • Spolupráce institucí a komunit – podpora spolupráce mezi občany a institucemi, podpora účinné veřejné správy

Na projektu se musí podílet minimálně jeden polský a jeden český partner. Projekt bude muset naplnit minimálně tři z následujících kritérií:

  • společná příprava projektu (nutno splnit vždy),
  • společná realizace projektu (nutno splnit vždy),
  • společný personál,
  • společné financování.

Dotační území na české straně: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský kraj.

První výzvy budou vyhlášeny začátkem září 2015.


Více informací naleznete na stránkách programu http://www.cz-pl.eu/. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru se na nás neváhejte obrátit (kontakty zde).

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace