Novi Solutions

IROP podpoří muzea a zpřístupnění jejich sbírek


Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na muzea zřizovaná státem nebo krajem a podpoří tak kulturní rozvoj v České republice. Výzva č. 21 „Muzea“ je vyhlášena v rámci specifického cíle 3.1 IROP „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.

V rámci této výzvy budou podpořeny následující aktivity:

  • zvýšení ochrany sbírkových fondů
  • konzervování-restaurování sbírkových předmětů
  • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
  • odstraňování přístupových bariér
  • digitalizace a digitální evidence sbírek
  • zabezpečení a osvětlení objektů
  • rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně všechny následující podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem, dále musí muzeum spravovat sbírku dle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a rovněž musí být splněna podmínka, že průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 123,3 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 3 miliony Kč. Příjem žádostí bude ukončen 31. července 2016.

V případě, že Vás možnost získání finančních prostředků zaujala, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni Vám pomoci.

Kontakt:
Novi Solutions, s. r. o.
Mánesova  46, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@novisolutions.com
tel: +420 774 572 245

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace