Novi Solutions

Výzva IROP na deinstitucionalizaci sociálních služeb


Integrovaný regionální operační program (IROP) otevřel v pořadí sedmou výzvu zaměřující se na aktivitu deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní organizace.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu:                 30. 9. 2015

Zahájení příjmu žádostí o podporu:                      30. 10. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu:                      31. 3. 2016

 

 Celková alokace výzvy je 2 000 000 000 Kč.

Tato výzva je vyhlášena v rámci prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.


Pokud máte zájem o konzultaci Vašeho projektového záměru v oblasti sociálního podnikání, neváhejte se obrátit na Mgr. Barboru Jílkovou e-mail: jilkova@novisolutions.com či tel. 606 647 827.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace