Novi Solutions

MICE cestovní ruch


MICE je zkratka anglických slov:

MEETINGS – schůzky, setkávání, semináře, kolokvia

INCENTIVES – motivační cestovní ruch, teambuildingové akce, zájezdy   zaměstnanců placených organizací

CONFERENCES – kongresy a konference

EVENTS/EXHIBITIONS – výstavy a akce s oborovou specializací

Význam MICE pro ekonomiku

Studie Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) „Vize cestovního ruchu pro rok 2020“ hovoří o tom, že průmysl cestovního ruchu celosvětově nadále poroste, a to jak z hlediska počtu příjezdů, tak z hlediska příjmů.

Mezi růstové segmenty cestovního ruchu bude mimo jiné patřit obchodní klientela, která bude vyžadovat vysoce kvalitní nabídku specifických produktů, jako jsou skupinové (podnikové) package pro různé události, kongresový cestovní ruch, incentivní cestovní ruch, obchodní prezentace a kombinace služebních cest a rekreace.

Tato klientela je zároveň charakteristická tím, že je ochotna utrácet v cílové destinaci poměrně vysoké finanční částky, ovšem vyžaduje poskytování kvalitních služeb (zejména v případě kongresového cestovního ruchu). Trh kongresového a incentivního cestovního ruchu má v současnosti velmi vysoký růstový potenciál.

Kongresový a incentivní cestovní ruch je pro hostitelská místa z hlediska příjmů jednou z nejefektivnějších forem cestovního ruchu. Jeho hlavní výhodou je, že účastníkovi většinou hradí účast na kongresu či konferenci jeho vysílající firma nebo pořadatel kongresu a navíc k tomu má účastník k dispozici i své finanční prostředky, které utratí jako turista.

Stejně jako další odvětví cestovního ruchu, i pořádání MICE akcí má podstatný význam pro ekonomiku země. Zisky z těchto akcí mají nezanedbatelný podíl na HDP a devizových příjmech státu, dochází k tvorbě nových pracovních míst a tím pádem ke zvyšování zaměstnanosti v regionu či vytváření podnikatelských příležitostí. Tím, že se kongresové akce často konají mimo turistickou sezónu, dochází k potlačování sezónnosti a rovnoměrnějšímu vytížení ubytovacích kapacit. Stejný, možná někdy ještě výraznější význam, má pořádání MICE akcí pro dané hostitelské město či region. 30

Kongresoví turisté zvyšují příjmy hoteliérů, restauratérů, obchodníků, dopravců a dalších poskytovatelů služeb, čímž dochází k přílivu nemalých finančních prostředků do státního rozpočtu, především odváděním daně z přidané hodnoty.

Nelze opomenout ani roli multiplikačního efektu, který s sebou tyto MICE akce přináší. Pořádání MICE akcí má vliv i na rozvoj dalších odvětví – dopravy, stavebnictví, bankovnictví, obchodu, kultury i sportu. V regionu díky kongresům dochází ke zlepšování infrastruktury a zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

Příliv dotací z Evropských strukturálních fondů podporuje zlepšení úrovně vzdělanosti pracovníkův cestovním ruchu.

Díky pořádání významných kongresů také dochází k zlepšení systému propagace České republiky v zahraničí, k podpoře příjezdového cestovního ruchu a investičních aktivit a tím tedy ke zvýšení příjmů veřejných rozpočtů jak na regionální, tak na celostátní úrovni.

Bc. Jana Mandíková , Back Office, překlady a rešerše

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace