Novi Solutions

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu č. 3 Regulační plány


V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je vyhlášena výzva č. 3 REGULAČNÍ PLÁNY. Tato výzva spadá do prioritní osy č. 6 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí a pod specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Tato výzva je zaměřena na aktivitu – regulační plány.

Cílem podaných projektových žádostí do této výzvy bude podpora pořizování dokumentů územního rozvoje a vytváření předpokladů pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.

Oprávnění žadatelé: obce s rozšířenou působností

Celková alokace: 235 200 000 Kč

Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu: 16. 9. 2015

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 10. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2017


Pro získání více informací o výzvě z IROP se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace