Novi Solutions

Nová výzva IROP podpoří pořízení územního plánu pro ORP


Na konci července byla vyhlášena nová výzva k předkládání žádostí z Regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.

Termín podání žádosti: 31. 7. 2015 (9:00) – 31. 3. 2017 (14:00)

Žadatelé: obce s rozšířenou působností (ORP), mimo hl. město Prahu

Alokace výzvy: 630 mil. Kč

Podporované typy projektů:

  • zpracování územních plánů
  • změna územních plánů

Výše dotace: max. 85 %, dotace ze státního rozpočtu pro obce max. 5 % pro územně samosprávné celky, v rámci de minimis[1]

Další podmínky:

  • minimální výše celkových způsobilých výdajů 450 000 Kč pro pořízení územního plánu, 250 000 Kč pro změnu územního plánu
  • maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena
  • realizace projektů musí být dokončena do 31. prosince 2019
  • nemohou být podpořeny nové územní plány obcí (ORP), které měly územní plán financovaný z oblasti intervence 5.3 IOP, jestliže dosud neuběhla 5letá doba udržitelnosti projektu, na změny územního plánu se toto nevztahuje

V případě Vašeho zájmu o podporu na vytvoření územního plánu neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. č. 601380214.

[1] max. limit 200 000 eur/3 roky

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace