Novi Solutions

Nová výzva MMR – Cestování dostupné všem


Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu k předkládání žádostí z podprogramu Cestování dostupné všem z Národního programu podpory cestovního ruchu 2015.

Termín podání žádosti: do 30. 6. 2015

Žadatelé:

 • obce (vyjma statutárních měst)
 • podnikatelské subjekty s min. 2letou historií

Podporovány budou tyto akce včetně propagace zrealizovaných výstupů:

 1. rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél turistických tras, naučných stezek, cyklotras
 2. zpřístupnění atraktivit regionální a nadregionálního významu
 3. zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu
 4. pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel

Výše dotace: 50 % (marketing a propagace musí tvořit 5–10 % celkových uznatelných výdajů), v režimu de minimis

 • rozsah dotace pro oblasti podpory 1) – 3) 250 tis. – 5 mil. Kč
 • rozsah dotace pro oblast podpory 4) max. 10 mil. Kč

Uznatelnými náklady není DPH, mzdové náklady, poradenství ani projektová dokumentace či stavební dozor.

Akce musí být dokončena nejpozději v prosinci 2016.

Povinné přílohy k žádosti:

 • podnikatelský záměr
 • prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, příp. souhlas vlastníka
 • pro obec – souhlas zastupitelstva obce s realizací akce
 • pro podnikatelský subjekt – živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů/výpis z rejstříku trestů právnických osob, daňová přiznání za roky 2013 a 2014

V případě schválení registrace akce bude potřeba doložit stavební povolení/ohlášení stavby a doklady o provedení výběrového řízení.


Více informací o podmínkách výzvy najdete v dokumentu zde – text výzvy.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace