Novi Solutions

Nové výzvy z IROP podpoří výstavbu a vybavení mateřských škol


Byly vyhlášeny dvě nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Jedná se o výzvy č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“.

Obě výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny a spolky (mateřská centra, předškolní kluby), a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.

Příjem žádostí: 14. 12. 2015 – 22. 4. 2016

Podporované akce:

 • nákup budovy
 • výstavba, rekonstrukce a stavební úpravy (včetně zabezpečení bezbariérovosti) pro navýšení kapacity zařízení
 • pořízení vybavení budovy i učeben, pořízení kompenzačních pomůcek

Oprávnění žadatelé:

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • dětské skupiny a spolky
 • mateřské školy a další školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na předškolním vzdělávání
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • nestátní neziskové organizace (NNO)
 • církve
 • příspěvkové organizace

Podpořeny budou akce na územích, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.

Celková alokace pro 14. výzvu je 1,1 mld Kč, pro 15. výzvu 1,7 mld. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 60 mil. Kč u obou výzev, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je u obou výzev 750 000 Kč. Dotace je poskytována až do výše 100 % způsobilých výdajů.

Max. 15 % celkových způsobilých výdajů mohou tvořit vedlejší podporované aktivity (např. nákup pozemku pro výstavbu, příprava projektu, projektová dokumentace, stavební dozor, úpravy venkovního prostranství apod).


Více informací najdete v přiložených letácích zde 14. výzva IROP15. výzva IROP. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru prosím neváhejte kontaktovat naši projektovou manažerku Ing. Martu Dvořákovou na tel. 601 380 214 či e-mail dvorakova@novisolutions.com.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace