Novi Solutions

Nové výzvy z IROP na podporu sociálního podnikání


Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP):

  • 11. výzva Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality
  • 12. výzva Sociální podnikání

Příjemci podpory mohou být subjekty, které zaměstnávají či zaměstnají sociálně vyloučené spoluobčany, a to:

  • podnikatelé – osoby samostatně výdělečně činné, obchodní korporace
  • nestátní neziskové organizace
  • církve a církevní organizace.

Výzvy jsou zaměřeny na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, napomohou oživení podnikání přímo ve vyloučených lokalitách.

Hlavní podporované aktivity jsou:

  • vznik nového sociálního podniku
  • personální a produkční rozšíření sociálního podniku
  • rozšíření stávajících podnikatelských aktivit osob samostatně výdělečně činných
  • vznik nových podnikatelských aktivit osob samostatně výdělečně činných.

Výzvy se od sebe liší pouze územním vymezením – pro 11. výzvu platí, že projekty musí být realizovány na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu, nebo na území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je na výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“ připraveno 132 mil. korun a na výzvu „Sociální podnikání“ je to 88 mil. korun.

Termín pro podání žádostí: 29. října 2015 – 29. února 2016.

Realizace projektů musí být dokončena nejpozději 30. června 2018.

Zdroj: MMR

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace