Novi Solutions

Oprava historických a kulturních památek z IROP


Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil 13. výzvu v rámci specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví na revitalizaci a zatraktivnění památek.

Revitalizace vybraných památek je zacílena na:

 • obnovu památek
 • restaurování části památek a mobiliářů, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů
 • odstraňování přístupových bariér
 • zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení
 • opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů
 • digitalizace památek a mobiliářů
 • obnova parků a zahrad u souboru památek
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Podpora se bude týkat těchto památek:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO
 • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví
 • národních kulturních památek (k 1. lednu 2014)
 • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (k 1. lednu 2014).

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Příjem žádostí: 30. 11. 2015 – 31. 3. 2016

Příjemci podpory: vlastníci památek, podnikatelské subjekty

Pro tuto výzvu jsou připraveny celkem 3 mld. Kč.


Podrobnější informace i výzvě najdete v přiloženém letáku IROP_13. výzva.

Projektové záměry je možné konzultovat s naší projektovou manažerkou Mgr. Barboru Jílkovou prostřednictvím tel. 606 647 827 či e-mailu jilkova@novisolutions.com.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace