Novi Solutions

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování


Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výzvu, jejímž specifickým cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. V rámci výzvy budou podpořeny aktivity, jejichž podrobný výčet naleznete v textu výzvy zde.

Oprávnění žadatelé:

  • nestátní neziskové organizace
  • sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  • obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
  • organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
  • organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
  • dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva bude vyhlášena od 23. září 2015 do 30. listopadu 2015.

Celková alokace v této výzvě činí: 300 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK

Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením


Pro získání více informací o výzvách na podporu sociálního začleňování se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace