Novi Solutions

Podzimní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova


První kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 proběhne v druhé polovině září 2015, Ministerstvo zemědělství do výzvy alokovalo přibližně 5,4 mld. Kč. Podpořeny budou následující operace:

1. Investice do zemědělských podniků

Podpora pro zemědělské podnikatele bude směřována do:

 • ustájovacích a chovatelských zařízení
 • speciální zemědělské techniky
 • skladovacích kapacit
 • nosných konstrukcí trvalých kultur
 • staveb pro zahradnictví
 • či do budování peletáren

2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpořeny budou investice do zařízení a moderních technologií souvisejících se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh.

Příjemcem bude zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo výrobce krmiv splňující definici mikro, malého nebo středního podniku.

3. Lesnická infrastruktura

Podpora bude směřována do rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

Žadateli mohou být fyzické či právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích.

4. Technika a technologie pro lesní hospodářství

Bude podporováno pořízení:

 • strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů
 • strojů i koní pro přibližování
 • stroje pro zpracování zbytků po těžbě
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost

Příjemci jsou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou a obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích.

 5. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Předmětem podpory jsou:

 • provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů (resp. výrobě potravin a krmiv)
 • přímé náklady související s výrobou inovativních produktů
 • přímé náklady související se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – musí se jednat o výsledek spolupráce s výzkumnou institucí

Žadatelem může být uskupení minimálně dvou subjektů, kdy alespoň jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a druhý subjekt musí být výzkumnou institucí.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství


Více informací se dozvíte na webových stránkách ministerstva (odkaz), kde je vše přehledně členěno dle jednotlivých oblastí podpory. V případě konzultace projektového záměru se neváhejte obrátit na projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace