Novi Solutions

Připravovaná výzva z OP PIK – Program Nemovitosti


V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude v průběhu června vyhlášena první výzva z programu Nemovitosti.

Podpořeny budou projekty na území ČR, mimo hlavní město Prahu, zaměřené na revitalizaci podnikatelských zón (brownfieldů – zapsaných v databázi), včetně úpravy pozemků a inženýrských sítí, a také na rekonstrukci technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty – nad 500 metrů čtverečních plochy. V případě ekonomické výhodnosti bude podporováno i odstranění nevyhovující stavby a výstavba nové. Podpora se nebude týkat developerských projektů ani výstavby na „zelené louce“.

Malé a střední podniky mohou získat dotaci ve výši 1 mil. až 200 mil. Kč, přičemž malé podniky maximálně 35 % a střední 45 % z celkových způsobilých výdajů.

  • Příjemci podpory: MSP
  • Podporované aktivity: revitalizace podnikatelských zón, brownfieldů a rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů
  • Výše a intenzita podpory: 1 mil. – 200 mil. Kč, malé podniky 35 % a velké podniky 45 % způsobilých výdajů

 


Více informací získáte u projektové manažerky Ing. Veroniky Hásové na tel. čísle +420 720 599 656 nebo e-mailu hasova@novisolutions.com.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace