Novi Solutions

Připravovaná výzva OPŽP – Energetické úspory


V rámci Operačního programu Životního prostředí se připravuje nová výzva na „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“.

V rámci výzvy bude možno žádat na:

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

  • zateplení obvodového pláště budovy
  • výměna oken
  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaických systémů)
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podle pravidel v oblasti A tam, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, státní organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, městské části hl. města Prahy.


 

V případě zájmu kontaktujte projektovou manažerku Novi Solutions Ing. Martu Dvořákovou na tel. 601 380 214 nebo e-mail dvorakova@novisolutions.com

 

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace