Novi Solutions

Příspěvek SFDI na výstavbu a údržbu cyklostezek


Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásí v lednu 2016 výzvu pro poskytování příspěvků ze SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016.

Oprávnění příjemci příspěvku: obec jako vlastník cyklistické stezky, organizační složky obcí (městské obvody/části), příspěvkové organizace obcí, příp. svazky obcí

Podporovaná opatření:

 • výstavba cyklistických stezek
 • údržba cyklistických stezek

Výše podpory: max. 85 %

Termín podání žádostí o příspěvek: 20. 1. 2016

Neuznatelné náklady:

 • veřejné osvětlení cyklistické stezky vč. stožárů, položení kabelů, elektromontáže
 • odpočívací plochy vč. mobiliáře (mapy, lavičky, stolky, odpadkové koše, tabule, přístřešky)
 • přeložky sítí, pokud nekříží stavbu, a kanalizace
 • sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti
 • osázení vegetací a sadové úpravy
 • opěrné zdi
 • oplocení (pokud se nejedná o bezpečnostní prvek)

Náležitosti žádosti:

 • popis záměru žadatele – bude obsahovat statistické údaje, informace o lokalitě, parametry
 • položkový rozpočet
 • smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení
 • pravomocné stavební povolení
 • projektová dokumentace
 • prohlášení o zajištění vlastních prostředků
 • vyjádření a stanoviska orgánů (Správa ŘSD ČR, správce vodního toku, odbor dopravy krajského úřadu, Policie ČR)
 • video prezentace současné situace a návrhu
 • situační mapa trasy v měřítku 1:10 000

Další podmínky:

Projektová dokumentace max. 7 % uznatelných nákladů stavební části cyklistické stezky.

Příjemce musí zajistit, aby cyklistická stezka mohla být po dobu minimálně 8 let od schválení příspěvku bezplatně užívána k účelu, ke kterému je určena.


V případě zájmu o získání dotace na vybudování či rekonstrukci cyklostezek nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme s přípravou žádosti.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace