Novi Solutions

Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2016


Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí z dotačního programu Program obnovy venkova Jihočeského kraje. Podpořena bude úprava veřejných prostranství, projekty občanské vybavenosti, rekonstrukce chodníků a stezek a další drobnější akce.

Termín podání žádosti: 26. 10. – 31. 12. 2015

Předpokládaná celková alokace finančních prostředků: 95 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:

  • obce (všechna opatření) s  max. 2 000 obyvatel
  • DSO (opatření 2 a 3)

Podporovaná opatření:

OPATŘENÍ 1:  Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

  • oprava, obnova, výstavba či rekonstrukce budovy (obecní úřad, škola, sportovní/kulturní zařízení, obytné budovy, hasičská zbrojnice, zdravotnické zařízení, hřbitov, čekárny MHD, knihovna, informační centra, kanalizační sítě atd.)

Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek

  • oprava, obnova, vybudování či rekonstrukce kašny, soch, pomníku, schodů, požární nádrže, mobiliáře, zábradlí, nákup kontejnerů, nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství, veřejná zeleň, chodníky, veřejné osvětlení, rozhlas, cyklistické a pěší stezky atd.

Dotační titul 3: Podpora služeb na venkově

  • provozní náklady (energie a voda) kamenného obchodu, pošty, zdravotnického/sociálního zařízení, lékárny atd.

OPATŘENÍ 2:  Dotace na společné integrované projekty

Dotační titul 7: Společné integrované projekty

  • realizace akcí propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou podnikání (zemědělského), péčí o krajinu atd., vzdělávání, nákup nezbytné výpočetní techniky, správu webových stránek mikroregionu, publikační a propagační činnost atd.

OPATŘENÍ 3: Dotace úroků z úvěrů

Dotační titul 8: Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury

Výše dotace:

  • 80 % celkových uznatelných výdajů akce, v rámci opatření 1 max. dotace 250 tis. Kč
  • veřejná podpora u dotačního titulu 3 v režimu de minimis

Další podmínky:

Realizace projektu do 31. 12. 2016.

Obec a DSO jsou povinné mít zpracovaný a schválený strategický rozvojový dokument obce/mikroregionu a plánovanou akci v něm zahrnutou.

V případě regionálního projektu pro 4 a více obcí doložit souhlas všech obcí s účastí na projektu a smlouvu o spolupráci.


Více informací o podmínkách výzvy najdete na stránkách JČK zde – informace o programu.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace