Novi Solutions

První výzvy z IROP budou vyhlášeny již v červenci


Dne 30. června 2015 proběhlo 1. řádné ustavující zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního programu, kde se projednával především systém schvalování projektů a výběrových kritérií IROP.

Díky tomu mohou být první výzvy spuštěny již v červenci, příjem žádostí potrvá do září 2015. Konkrétně půjde o dvě výzvy:

  • Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
    • vybrané silnice II. a III. třídy
  • Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
    • územní plány obcí s rozšířenou působností

Žadateli mohou být obce s rozšířenou působností (SC 3.3) a kraje (SC 1.1), mimo hlavní město Prahu.

 


V případě zájmu o zpracování projektu v dotčených oblastech programu IROP se na nás neváhejte obrátit (kontakt naleznete zde).

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace