Novi Solutions

Schválen program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika


Poslední program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem byl 24. 6. 2015 schválen Evropskou komisí. Program navazuje na předchozí programovací období, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a žadatelům je k dispozici celkem 97 mil. eur na podporu regionálních projektů s přeshraničním významem.

O prostředky budou moci žádat: veřejnoprávní instituce, neziskové organizace a nově i podnikatelé.

Výše dotace max. 85 % způsobilých výdajů.

Program je zaměřen na tyto cíle:

  • Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací – zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit, podpora zapojení podniků (zejména MSP) do inovačního systému
  • Životní prostředí a zdroje – zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem, nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb, podpora využiti ekologicky inovativního potenciálu v regionu
  • Rozvoj lidských zdrojů – rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu
  • Udržitelné sítě a institucionální spolupráce – podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Na projektu se musí podílet minimálně jeden rakouský a jeden český partner. Projekt bude muset naplnit minimálně tři z následujících kritérií:

  • společná příprava projektu (nutno splnit vždy),
  • společná realizace projektu (nutno splnit vždy),
  • společný personál,
  • společné financování.

Dotační území na české straně: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.


Více informací naleznete na stránkách programu http://www.at-cz.eu/. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru se neváhejte obrátit na projektovou manažerku Mgr. Barboru Jílkovou na tel. č. 606 647 827.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace