Novi Solutions

SFDI nabízí možnosti pro obce


Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2015/2016 podpoří výstavbu a údržbu cyklistických stezek a akce směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V obou programech je možné získat příspěvky do výše 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

V rámci programu „Cyklistické stezky“ bude podpořena výstavba nových stezek a akce k zajištění jejich provozně a technicky vyhovujícího stavu.

  • Do projektu se mohou zapojit obce jako vlastníci cyklistické stezky, případně organizační složky a příspěvkové organizace zřízené obcemi či  svazky obcí.
  • Termín pro podávání žádostí: do 1. 6. 2015

SFDI vyhlásil II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na „Bezpečnost“ – žádosti o poskytnutí příspěvků zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

  • Příjemci příspěvku mohou být obce, kraje a jejich organizační složky (městský obvod, městská část) či zřízené příspěvkové organizace.
  • Termín pro podávání žádostí: do 19. 6. 2015
  • Příspěvek lze použít na investiční i neinvestiční výdaje, věcná orientace akcí:

A. akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (maximální výše příspěvku 10 mil. Kč)

B. akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy

C. akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů.

  • Jeden žadatel může podat současně žádosti pro oblasti A, B i C, avšak limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci všech programů činí max. 20 mil. Kč.

 


Více informací získáte u projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. čísle +420 601 380 214 nebo e-mailu sevcik@novisolutions.com.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace