Novi Solutions

Výstavba komunikací pro pěší a cyklisty z IROP


V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) byla vyhlášena výzva č. 18 s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy„. Na projekty je připraveno téměř 489 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dalších více než 86 mil. Kč ze státního rozpočtu.

Termín podání žádostí: 21. 12. 2015 – 29. 4. 2016

Podporované akce – výzva je zaměřena na podporu dvou typů projektů:

  • Bezpečnost dopravy“ – rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (chodníky, přechody, podchody, lávky)
  • Cyklodoprava“ – rekonstrukce, modernizace a výstavba stezek pro cyklisty a realizace liniových opatření pro cyklisty na pozemních komunikacích

Oprávnění žadatelé:

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí (DSO)
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

Výše dotace: 85 % z EFRR, 0-15 % ze státního rozpočtu dle subjektu žadatele

Vedlejší aktivity (projektová dokumentace, TDI, provizorní komunikace, odpočívadla, stojany, lavičky, přístřešky, osvětlení atd.) smí tvořit maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč.

Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2018.


Pokud máte zájem konzultovat s námi Váš projektový záměr, neváhejte prosím kontaktovat projektovou manažerku Ing. Veroniku Hásovou na tel. 601 380 214 či e-mail hasova@novisolutions.com.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace