Novi Solutions

Výzva č. 4 z IROP podpoří aktivity úplného elektronického podání


V rámci investiční priority 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je vyhlášena výzva č. 4, jejímž cílem je podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy, implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.

Dále bude podpořeno vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.

Oprávnění žadatelé:

  • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky,
  • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Datum zpřístupnění předběžné žádosti o podporu: 17. 9. 2015

Alokace výzvy: 470 588 235 Kč

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2015

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017

Tato výzva je součástí specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.


Pokud máte zájem dozvědět se více informací o podporovaných aktivitách, neváhejte se na nás obrátit (kontakty naleznete zde).

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace