Novi Solutions

Výzva na podporu sociálního podnikání z OPZ v srpnu 2015


V polovině srpna 2015 bude zveřejněna nová výzva Operačního programu Zaměstnanost. V rámci prioritní osy „Sociální začleňování a boj s chudobou“, investiční priority „Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti“ bude možné podávat žádosti o finanční podporu na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Oblast sociálního podnikání představuje činnost založenou na obecně prospěšné aktivitě. Nejčastěji se jedná o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli především v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.

Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou osoby sociálně vyloučené, či sociálním vyloučením ohrožené.

Projektové žádosti o podporu bude možné předkládat do začátku měsíce října tohoto roku.

Celková alokace kolové výzvy činí 100 000 000 Kč.

 


V případě zájmu o přípravu projektu v oblasti rozvoje sociálního podnikání se neváhejte obrátit na projektovou manažerku Mgr. Barboru Jílkovou na tel. č. 606 647 827, která Vám poskytne více informací.

 

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace