Novi Solutions

Výzva optimalizování procesů a postupů ve veřejné správě


Evropský sociální fond ČR vyhlásil novou výzvu „Efektivní veřejná správa“ zaměřenou na rozvoj veřejné správy v rámci OP Zaměstnanost. Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

V rámci této výzvy budou podpořeny následující aktivity:

Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace, jako je například:

  • tvorba strategických dokumentů (včetně rozvojových dokumentů organizace),
  • rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického řízení obce
  • související vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe),
  • zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci a financování,
  • podpora zavádění/ rozvoje metod kvality

Oprávnění žadatelé: obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi (a to pouze základní složky IZS)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 milionů Kč.

Minimální výše celkových způsobilých výdaj: 1 milion Kč.

Míra podpory dosahuje 85 %, obce tedy kofinancují 5 % nákladů.

Příjem žádostí: do 11. dubna 2016.

Více informací a kontakt najdete v letáku zde: Výzva_Procesní řízení. V případě, že Vás možnost získání finančních prostředků zaujala, neváhejte se na nás obrátit na tel. č. +420 774 572 245 či e-mail info@novisolutions.com. Jsme připraveni Vám pomoci.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace