Novi Solutions

Výzva pro cestovní ruch z komunitárního programu COSME


V rámci komunitárního programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) byla vyhlášena výzva na posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví evropského cestovního ruchu.

Tato výzva je rozdělena do tří samostatných témat:

  1. zvýšení cestovního ruchu mimo hlavní sezóny pro seniory a vybrané cílové skupiny mládeže – v rámci tohoto cíle budou podpořeny projekty, které zaměří svou pozornost na zvýšení cestovního ruchu mimo hlavní sezóny, cílové skupiny projektů budou senioři (55+) a mládež (19 – 29)
  2. diverzifikace nabídky evropského cestovního ruchu a produktů – podpora nadnárodních tematických produktů v turismu – v rámci tohoto tematického cíle bude podpořeno kofinancování projektových partnerství zaměřující svou pozornost na diverzifikaci nabídky evropského turismu podporujícího nadnárodních turistických produktů v oblastech:
    • sport a/nebo wellness
    • kulturní nebo industriální dědictví
  3. zvýšení turistické dostupnosti – zlepšení zařízení a služeb pro turisty se speciálními potřebami – v rámci tohoto cíle bude program podporovat projektové aktivity zacílené na podporu tzv. „Turismu pro všechny“, konkrétně poskytováním dostupných turistických služeb pro turisty se zvláštními potřebami

Způsobilými žadateli[1] je jakýkoli veřejný orgán, či soukromá společnost aktivní v oblastech cestovního ruchu, regionálního rozvoje nebo jiné oblasti, která úzce souvisí s předmětem návrhu. Žadatelé musí být z členských států Evropské unie, či ze států účastnících se programu COSME.

Partnerství v projektech – způsobilé budou ty projekty, které budou mít v případě témat 1) a 2) minimálně 5 partnerů z alespoň 4 způsobilých zemí, v případě téma 3) musí být alespoň zúčastněné dva zahraniční partneři.

Míra financování 85 %:

  • Téma 1: celkem 1 700 000 € / 250 000 na projekt
  • Téma 2: 1 700 000 € / 250 000 € na projekt
  • Téma3: 900 000 €/ 125 000 € na projekt

Předpokládá se podpora 8 projektů v každém tématu.

 

Uzávěrka podání projektových žádostí: pro elektronické podání – 23. června 2015 v 17.00 bruselského času.

 

Více informací je k dispozici u projektové manažerky Mgr. Barbory Jílkové na tel. čísle 606 647 827, či jilkova@novisolutions.com.


[1] Žadatelé předložených projektů ve všech třech oblastech mohou být partnery ve více než jednom projektu. V případě, že budou koordinátory projektu, nesmí působit ve více projektech ani jako koordinátor, ani jako partner.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace