Novi Solutions

Výzva pro výstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

Termín podání žádosti: 1. 7. – 14. 8. 2015 (do 15:00)

Oprávnění žadatelé: obce, příp. svazky obcí

Podporovaná opatření:

 1. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1 000 obyvatel
 2. výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích nebo místních částech s velikostí do 1 000 ob.
 3. výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV) v obcích nebo místních částech s velikostí do 1 000 ob.
 4. výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV
 5. dostavba kanalizačních systémů minimálně pro 100 ob. v obcích nebo místních částech s velikostí do 1 000 ob. za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující kapacitně vyhovující ČOV
 6. odstranění volných výústí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo městské části s velikostí do 1 000 ob. spojené s výstavbou ČOV v případě již existující a kapacitně vyhovující ČOV

Výše podpory: max. 50 mil. Kč

Maximální uznatelné náklady  na 1 připojeného trvale hlášeného ob. nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů80 tis. Kč bez DPH u kanalizací

 • obec do 300 obyvatel 70 % NSTČ (= stavební a technologické náklady akce)
 • obec 301–500 obyvatel 65 % NSTČ
 • obec 501–1 000 obyvatel 60 % NSTČ
 • obec nad 1 000 obyvatel 50 % NSTČ

Neuznatelné náklady: 

 • příprava akce
 • projektová dokumentace
 • rekonstrukce vodovodních řadů a stok
 • vodovodní a kanalizační přípojky
 • náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě

Přílohy k žádosti o podporu:

 • územní rozhodnutí
 • pravomocné stavební povolení, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro stavební povolení na akci není vyžadováno
 • audit finančního hospodaření obce
 • kalkulace nových cen stočného a vodného

U rozestavěných staveb se podpora poskytuje pouze na dofinancování neprostavěných nákladů.

Ukončení realizace, kolaudace do 31. 12. 2017.

Zdroj: MŽP


Více informací se dozvíte na webových stránkách ministerstva (odkaz). V případě zájmu o konzultaci projektového záměru se neváhejte obrátit na projektového manažera Ing. Zdeňka Ševčíka na tel. č. 601 380 214.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace