Novi Solutions

Zahájení česko-bavorské přeshraniční spolupráce


Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko byl schválen Evropskou komisí. Program navazuje na předchozí programovací období, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a žadatelům je k dispozici více než 100 mil. eur na podporu regionálních projektů ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním přeshraničním dopadem.

O prostředky budou moci žádat: veřejnoprávní instituce, neziskové organizace a nově i malé a střední podniky.

Výše dotace max. 85 % způsobilých výdajů.

Program je zaměřen na tyto cíle:

  • Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací – spolupráce a investice v základním výzkumu, aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP
  • Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů – rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb
  • Investice do dovedností a vzdělávání – podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
  • Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy – malé projekty people-to-people a přeshraniční spolupráce občanů a institucí

Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner. Projekt bude muset naplnit minimálně tři z následujících kritérií:

  • společná příprava projektu (nutno splnit vždy),
  • společná realizace projektu (nutno splnit vždy),
  • společný personál,
  • společné financování.

Dotační území na české straně: Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj.

Vyhlášení výzvy se předpokládá na podzim 2015 a bude zacílena na všechny prioritní osy.


Více informací získáte webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (zde) projektové manažerky Mgr. Barbory Jílkové na tel. č. 606 647 827.

Kontakt

Novi Solutions, s.r.o.
Mánesova 459/46, 370 01
České Budějovice

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
Email: info@novisolutions.com

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace