Novi Solutions

Zajímavosti z webináře OPPIK ohledně zadávání zakázek „napřímo“


Na webináři byla probrána kompletní problematika zadávání zakázky, tj. od tvorby zadávacích podmínek až po ukončení, případně zrušení výběrového řízení, včetně některých specifických situací, které Zadavatele obvykle nejvíce trápí.

Byly uvedeny 2 poměrně zásadní a mnohdy málo diskutované záležitosti, níže vybrané citace:

  1. Přímý nákup dílčí části zakázky

V rámci zadávání zakázky máte možnost až 20 % souhrnné předpokládané hodnoty zadat napřímo.

Pravidla pro výběr dodavatele v OPPIK  umožnují postupovat při stanovení předpokládané hodnoty dle §16 (s výjimkou § 16 odst. 3) zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) s tím, že tento paragraf dále v případě zakázek na dílčí plnění umožňuje postupovat dle § 18 ZZVZ. Z pohledu zadavatelů zakázek v rámci OPPIK je pak ovšem zásadní § 18 odst. 3 ZZVZ.

Možná s ohledem na složitou konstrukci, kdy pravidla odkazují na zákon a ten dále nepřímo odkazuje na konkrétní paragraf, a zároveň dualitu, kdy pravidla (bod 4 aktuální verze platné od 3. 8. 2020) definují vedle ZZVZ způsob stanovení předpokládané hodnoty, nebyl tento institut Zadavateli doposud příliš využíván. Pro lepší pochopení si dále opět dovolíme citovat přímo ze zaslaného upřesnění paní lektorkou, včetně uvedení názorného příkladu:

V případě více dílčích částí (částí např. jedné technologie) lze využít § 18 odst. 3 ZZVZ:

(3) Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády.

Příklad:

Předmětem žádosti je pořízení 5-ti osého CNC stroje (3 668 380,- Kč bez DPH) a potřebného SW (368 168,- Kč bez DPH). Máte-li VZ rozdělenou na části A) 5-ti osé CNC a část B) SW, přičemž u části B) by bylo uvedeno, že bude zadáno napřímo a část A) by byla klasicky soutěžena přes profil zadavatele, pak je to v pořádku, protože napřímo může být zadávána (pouze) ta část, která se vejde do 20% souhrnné předpokládané hodnoty zakázky.

  1. Přímý nákup a prokázání hospodárnosti:

Na webináři byla detailně definovaná vhodná dokumentace potřebná pro výběr dodavatele „napřímo“, tedy mimo Pravidla pro výběr dodavatelů či Zákon o zadávání veřejných zakázek.

„Pokud nevyhlašujete VŘ dle PpVD (nemáte tu povinnost) a zadáváte tedy předmět napřímo, není stanoveno, jaké dokumenty budete potřebovat a jaká má být jejich podoba. Doporučuji si připravit 3 cenové nabídky (dle běžné struktury nabídek jednotlivých uchazečů), do dodavatelských firem zašlete standardní email (poptávku) s daným poptávaným plněním a technickými parametry, pokud Vám napíší, že stroj nedodají, nemají, nesplňují požadované technické parametry, není v termínu atd., tak i tyto emaily bych si schovala, aby bylo patrné, že jsem se snažila nabídku získat. Cenovou nabídku doložíte nám do systému (spolu s žádostí o dotaci – v rámci věcného hodnocení je zkoumáno, jak byl nastaven rozpočet projektu) a pak případné kontrole z FÚ (nebo MPO) při kontrole na místě, aby bylo patrné, že jste stanovili cenu reálně a vybrali ekonomicky výhodnou nabídku (měli byste vybrat tu ekonomicky nejvýhodnější – pokud nevyberete ekonomicky nejvýhodnější, pak byste alespoň měli zdůvodnit, že je technicky nejvýhodnější a obsahuje něco navíc, co ostatní nemají). V podstatě jde o to, abyste měli doklad, že jste vybrali nabídku za cenu obvyklou na trhu a za tržních podmínek od třetí strany nakoupenou.“

Závěr:

Pokud si nejste jisti, zda můžete využít některý z uvedených institutů, je vhodné vše řešit buď přímo s Vaším projektovým manažerem, nebo některým z regionálních projektových manažerů, případně se můžete obrátit s poptávkou přímo na nás. Jsme schopni zajistit jak klasické zastoupení v rámci výběrového řízení, tak i potřebné podklady v rámci přímých nákupů a prokázání hospodárnosti.

Zdroj: https://dotacni-noviny.cz/zajimavosti-z-webinare-oppik-ohledne-zadavani-zakazek-naprimo/

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace