Novi Solutions

Archiv aktualit

5/8/2020


Kde je pravda? Za mě je to jasné...

Téma mileniálové a jejich přístup k práci mě už dlouho dráždí (potrefená husa se vždy ozve). A dnes jsem si v tom udělala sama pro sebe jasno a rozhodla jsem se o své jasno podělit. K vytvoření názoru mi pomohly zejména dva zdroje – závěry výzkumu společnosti ManpoweGroup a článek na portálu Warengo. Pokud Vás téma mileniálů v současném trhu práce také zajímá, svůj pohled na věc jsem shrnula do článku, který je k přečtení zde. Příjemné počtení, Ondřejka Harvalíková  

VÍCE

20/7/2020


Pojďte s námi posnídat v trávě :-)

Loni v létě jsme započaly novou tradici společného setkávání a je na čase ji zopakovat. Přijďte s námi posnídat do českobudějovického parku Stromovka, popovídat o všem možném, načerpat energii v zeleni a u toho se dobře najíst 🙂 Každý ze snídajících nechť přinese něco dobrého k snědku, vše dáme dohromady a na příjemné ráno je zaděláno 🙂 Těšíme se na Vás ve čtvrtek 30. 7. v 9 hodin ráno u stavidla rybníku Bagr 🙂

VÍCE

14/7/2020


Dobrých zpráv není nikdy dost - Planá nad Lužnicí získá další podporu

Díky financím ze Státního fondu pro podporu investic město získá finanční prostředky na revitalizaci sídliště Silon – úpravu veřejných prostor, dětské hřiště, nové chodníky či výsadbu zeleně. Naší úlohou byla koordinace přípravy žádosti a její samotné podání. Přípravě žádosti tentokráte předcházelo také dotazníkové šetření a veřejné slyšení mezi obyvateli Plané nad Lužnicí, kteří měli možnost k plánovanému záměru se vyjádřit a sdělit svůj pohled na věc. V tuto chvíli s klientem kompletujeme přílohy potřebné k samotnému podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, v Plané na Lužnicí na nic nečekají a s realizací projektu již začali.

VÍCE

9/7/2020


Projekt Goethova stezka a liniová opatření pro cyklisty ve Františkových Lázních byl podpořen a získá finanční podporu

Díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury budou teď Františkovy Lázně propojené s nedalekým Chebem také mimo hlavní silnice. Cyklisté a pěší turisté se tedy mají opět na co těšit. I na tomto projektu jsme se podíleli. Naší úlohou bylo kompletní řízení při přípravě žádosti o dotaci, kompletace povinných příloh včetně finálního podání. Město Františkovy Lázně díky podpoře zíká 85 % z celkových nákladů, které dosahují téměř 17 mil. korun. Goethova stezka spojí Františkovy Lázně s Chebem

VÍCE

19/5/2020


A zase Planá nad Lužnicí a proplacená dotace

Planá nad Lužnicí má za sebou další úspěšně ukončený projekt a v nejbližších dnech obdrží proplacenou dotaci přes 23 miliónů korun. Cílem projektu bylo vybudování dvou nových odborných učeben pro výuku přírodních věd a ICT na Základní škole. Díky modernizaci byl zároveň zajištěn i bezbariérový přístup pro osoby se zdravotním postižením. Naší rolí bylo vypracování studie proveditelnosti a kompletní projektový management. Zároveň jsme celou akci administrovali, hlídali časový harmonogram a rozpočet akce a podali Závěrečnou zprávu a Žádost o platbu.

VÍCE

11/5/2020


Skvělá zpráva pro všechny strategicky smýšlející - bez strategií se jen těžko obejdeme

Agentura CzechTourism získá zdarma roční přístup do platformy Mastercard Tourism Insights! Tato spolupráce poskytne komplexní pohled na cestování, od plánování cesty až po sdílení zážitků na sociálních sítích. Díky těmto datům se může nastartovat cestovní ruch v České republice. „Současná situace ukazuje, jak moc důležitá jsou v cestovním ruchu přesná data, a jak potřebná je digitalizace turismu v Česku,“ uvedl ředitel agentury CzechTourism Jan Herget a doplňuje: „S daty od Mastercard dokážeme tvořit krátkodobé plány v reakci na aktuální situaci i střednědobé predikce šité na míru jednotlivým trhům a cílovým skupinám. Umožní nám například rozlišovat skupiny turistů podle jejich útrat, předvídat jejich preference a potřeby, a díky tomu lépe cílit marketingové nástroje.“ https://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/data-pomuzou-nastartovat-turisticky-ruch-v-cesku/

VÍCE

4/5/2020


Snídáme férově

Chtěli jsme se s Vámi sejít osobně, ale současná situace nám to bohužel neumožňuje.I tak bychom s Vámi letos rádi férově posnídali alespoň virtuálně. Přidejte se k nám a 9. května si k snídani připravte něco dobrého z lokálních potravin od jihočeských farmářů. Vy můžete podpořit zase ty své oblíbené pěstitele a chovatele. Fotografie Vaší snídaně nám pak můžete zaslat na stumpfova@novisolutions.com, my je zveřejníme a budeme společně zážitek sdílet alespoň takto. Férovou snídaní podpoříme lokální pěstitele a myšlenku Fairtrade, která je nám velice blízká.   Férová snídaně

VÍCE

4/5/2020


19 797 573 Kč právě putuje do Plané nad Lužnicí!

V rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí“ bylo vybudováno několik kilometrů cyklostezek a 24 parkovacích stání pro kola. Kromě kompletního managemetu projektu jsme vytvořili hned v úvodu celé akce studii proveditelnosti, následně podali žádost o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu. Dotace město získalo, a pak následovala realizace, při které jsme zodpovídali za administrativní řízení projektu, což zahrnovalo soulad s finančním a časovým harmonogramem a úzkou spolupráci jak se samotnými zástupci města, tak s dodavatelem stavby. V průběhu realizace vznikla spousta změn, ale žádost o platbu byla schválena a náš klient – město Planá nad Lužnicí tak zísává 85 % z celkových nákladů na projekt. Gratulujeme

VÍCE

4/5/2020


Muzeum pivovarnictví je součástí Pivní stezky

Záměr, u jehož zrodu jsme byli i my, se stal součástí jednoho z produktů cestovního ruchu – Pivní stezky v jižních Čechách, konkrétně Trasy 2. Jsme rádi, že to, co jsme před lety predikovali, se naplnilo a původní nápad žije a plnohodnotně funguje i nadále. Pro projekt Muzeum pivovarnictví v Táboře jsme v roce 2013 sepsali studii proveditelnosti a podali kompletní žádost o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu a v současné době dokončujeme poslední zprávu o udržitelnosti projektu. Celková výše investice činila téměř 11 a půl milionu korun, žadatel získal 85 % nákladů celého projektu. https://www.jiznicechy.cz/pohodove/pivni-stezky-v-jiznich-cechach

VÍCE

26/3/2020


Od 14. dubna 2020 budou moci malí a střední podnikatelé žádat o podporu až do výše 20 milionů korun na podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků.

Od 14. dubna 2020 budou moci malí a střední podnikatelé žádat o podporu až do výše 20 milionů korun na podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení. K dispozici je 300 milionů korun. JSME TADY PRO VÁS !

VÍCE

18/2/2020


Strategie 2030 - KVĚTNOVÝ TERMÍN ZRUŠEN

Ač velice neradi, musíme s ohledem na současnou situaci Konferenci pro představitele měst a obcí zrušit. Děláme maximum pro to, abychom našli pozdější termín. O aktuálním vývoji Vás pochopitelně budeme informovat. Děkujeme za pochopení.   Ve dnech 14.-15. května 2020 pořádáme již 12. ročních konference. Zůstáváme na Modravě, tentokráte se sejdeme na Chatě U Tří Sluk. Letošní ročník jsme tematicky zaměřili na bezpečnost, zdraví a důstojný život lidí, kteří mají své specifické potřeby. Na to, jak jim mohou pomoci obce nejen tím, co ukládá zákon. Pomocí tzv. Geronto-obleku (https://www.youtube.com/watch?v=dM0bp3n-JiI), který přiveze a představí paní Andrea Tajanovská, na vlastní kůži vyzkoušíme, jak se cítí člověk, který má ztíženou možnost pohybu či problémy se zrakem. O své bohaté zkušenosti se s námi podělí paní Hana Rabenhauptová, která se aktivně věnuje práci se seniory a lidmi se specifickými potřebami již 40 let a má za sebou mnoho úspěšných projektů. Pan Antonín Schubert, starosta Modravy nám vyjde vstříc tím, že nám umožní v geronto-oblecích projít obecní úřad, informační centrum a totéž nám umožní i majitelé Chata U Tří Sluk. Po tomto zážitku všech zúčastněných zasedneme ke kulatému stolu a budeme debatovat o tom, jakým způsobem můžeme pomoci, přispět k podpoře důstojného žití těch, kteří mají své specifické potřeby, protože budeme mít za sebou mnoho tzv. aha efektů, kdy si ani neuvědomujeme, že to, co se tváří jako bezbariérové vlastně ani bezbariérové nemusí být. Nezbytnou součástí takto významného tématu je také bezpečnost, a to nejen seniorů. Tento blok povede pan Lukáš Pešta. Bezpečnost, prevence, ochrana a vyzkoušíme si také, jak můžeme pomoci, když nemáme po ruce lékárničku a jsme v místě, kde není signál. Svůj zájem o účast na konferenci nám prosím sdělte na e-mail harvalikova@novisolutions.com. My Vám následně vystavíme fakturu a po připsání částky na účet Vás závazně přihlásíme. Těšíme se na shledání s Vámi. POZVÁNKA_STRATEGIE 2030  Partnery naší  konference jsou: INPRESS tiskárna zastoupená Vláďa Nadberežný Green Garden Partners Luna Progress RICOH Czech Republic Reklamní pivní tácky  

VÍCE

3/1/2020


Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti. Více informací zde Naše aktuální pozitivní zkušenost s tímto programem naleznete zde.

VÍCE

2/1/2020


SOUTĚŽNÍ VIDEA - MÍSTO MÉHO SRDCE

V lednu 2019 jsme vyhlásili soutěž s názvem MÍSTO MÉHO SRDCE. Do konce roku jsme sbírali videa, která od 2.1.2020 sbírají laiky na našich FCB stránkách. Jednotlivá videa si můžete prohlédnout zde.

VÍCE

11/12/2019


PF 2020

VÍCE

3/12/2019


Vyhlašujeme pro Vás novou soutěž - "MÍSTO MÉHO SRDCE"

V předvánočním období jsme pro Vás na facebookové stránce vyhlásili soutěž s názvem „Místo mého srdce“. Ve hře je mnoho krásných cen, jako ubytování v Českém Švýcarsku, super jídlo v krásném prostředí, nebo poukázky do JUMP Arény a také trička se všeříkajícím nápisem 🙂 Pokud s námi chcete soutěžit, tak do 31.12.2019 můžete posílat videopříspěvky – POUZE VIDEOPŘÍSPĚVKY, ve kterých bude zachyceno „místo Vašeho srdce“. Všechny příspěvky zveřejníme najednou, a to 2.1.2020. Naše příznivce ten den vyzveme k laikování, které bude probíhat do 31.1.2020. Totéž můžete učinit i vy a zvýšit tak šance na výhru. Podle počtu laiků budou pak rozděleny ceny 🙂 Pokud Vás soutěž zaujala a rádi byste se zapojili, podrobné informace naleznete zde        

VÍCE

8/11/2019


Nové učebny za cca 20 milionů v Plané nad Lužnicí jsou hotové

Největší radost máme, když víme, že naše práce měla smysl . Dneska jsme  „stříhaly pásku“ na „základce v Plané nad Lužnicí“. Děti hned testovaly novou výpočetní techniku a dospělí ocenili nejen řešení, ale i celkové provedení stavebních úprav. Město Planá nad Lužnicí získalo na celou tuto akci dotaci ve výši 85%. Rekonstruována je dosud nevyužívaná půda a byly špičkově vybaveny dvě učebny (přírodní vědy a počítače) a taky nový výtah a vše jako bezbariéry…

VÍCE

1/11/2019


CO NOVÉHO V NAŠÍ SPOLUPRÁCI S VELEŠÍNEM?

Včerejší dopoledne jsme strávili ve Velešíně na dalším jednání týkající se konečné podoby Územní studie sídelní zeleně. Od veřejného slyšení, které se uskutečnilo 24. září, prošla korekcí na základě připomínek občanů. Ze studie „vypadly“ náměty na projekty, díky nimž se ozelení a oživí centrum města – školy a okolí Jihostroje v první etapě. Právě teď je zpracovává paní architektka Jana Kohlová, která na fotografii diskutuje se zástupcem Jihostroje panem Janem Kříhou a panem místostarostou Jiřím Růžičkou. Hned po dokončení její práce, což se očekává cca v únoru, a také práce rozpočtářů, vstupujeme do hry opět my, nejen, jako koordinátoři celé akce, ale jako „ti co napíší žádost o dotaci na 85%“, a to na náklady spojené jak se zpracováním studie, tak pochopitelně na realizaci navrženého projektu. Celý tento záměr naplňuje strategické cíle a konkrétní opatření Velešínského strategického plánu, který jsme ve spolupráci s místními zpracovali v roce 2015.

VÍCE

23/10/2019


STRATEGIE - ROZVOJ - PROSPERITA

STRATEGIE V obecné rovině jsou smysluplné projekty ty, které dělají náš život lepším. Pokud toto zobecnění zkonkretizujeme ve vztahu k našim službám, pak se jedná o projekty, které vycházejí z promyšlených koncepcí. Z tohoto důvodu upřednostňujeme spolupráci s těmi, kteří buď již mají, nebo pod naším metodickým vedením vytvoří strategické plány. V případě obcí je optimálním řešením komunitně vytvořená strategie. Protože takový dokument je vytvořen ve spolupráci s veřejností a má tudíž velký potenciál k „přežití“ více volebních období, čímž je z velké části zabezpečena kontinuita komunitně naplánovaného rozvoje. Co se týče podnikatelů, těm v rámci příprav projektů „ladíme“ především marketing a řídíme kompletní přípravu a realizaci žádostí. Podobně je tomu tak i v případě municipalit. ROZVOJ V případě, že jsou stanovené strategické cíle a plány, můžeme naši službu pojmout jako komplexní a poskytnout klientovi potřebnou podporu. Tato podpora spočívá zejména ve zpracování studií proveditelnosti, nalezení vhodných finančních prostředků na realizaci jeho záměrů. Na vypracování koncepčních dokumentů a studií proveditelností – důležitý podklad pro vedení měst a obcí, aby mohla zodpovědně rozhodnout, zda bude či nebude projekt realizován, zajišťujeme 95% dotací z příslušného programu Strukturálních fondů EU. PROSPERITA Pokud jsou splněny výše uvedené předpoklady pro úspěšnou spolupráci, pochopitelně pod podmínkou oboustranné spokojenosti, je vytvořen základ prosperity všech zúčastněných v tomto procesu.   Základem úspěšného projektu je dobrá strategie a profesionální, loajální tým a nakonec také dostatek kapitálu.

VÍCE

16/10/2019


BROWNFIELD… Co s ním?

Pomoc při řešení této otázky nám dává smysl, proto jí věnujeme naši zvýšenou pozornost. Na serveru českéreality.cz byl publikovaný článek, kde se mimo jiné dočtete, jak můžeme vdechnout nový život brownfieldům také díky dotacím EU. Více se můžete dočíst zde.

VÍCE

14/11/2018


Díky nové výtopně by se lidem ve Františkových Lázních mělo dýchat líp

Město Františkovy Lázně připravuje modernizaci tamní výtopny, která zásobuje teplem a teplou vodou podstatnou část lázeňského centra. Namísto prašné kotelny na uhlí by zde měl vyrůst zbrusu nový ekologický provoz na plyn, a to včetně skleníku pro potřeby lázeňského města či čerpací stanice na stlačený plyn. V současné době ve Františkových Lázních ještě používají technologie, které byly uvedeny do provozu před 56 lety, což je 20 let za hranicí životnosti. Provoz výtopny je významně neekologický, velmi nákladný a výtopna je významným znečišťovatelem ovzduší v lázeňském městě, které aspiruje na zapsání do seznamu UNESCO. Město se proto rozhodlo využít možnosti získání dotace z Operačního programu Ministerstva životního prostředí. Na komplexní ekologizaci výtopny za téměř 70 milionů jsme zpracovali projektovou studii, město podalo žádost o dotaci a projekt byl doporučen k financování.

VÍCE

29/10/2018


Skateboard aneb prkno na kolečkách

Podle slovníku cizích slov je skateboard (čti: skejtbórd) sportovní náčiní, prkno na výkyvných kolečkách. Když se však skateboard řekne v Sušici, každý si vybaví Sušický skatepark. Areál, financovaný z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který se stal rájem pro vyznavače skateboardů, in-line či koloběžek, ale i pro jezdce na BMX kolech. Kousek od centra města, hned vedle letního koupaliště, přímo uprostřed rekreačně sportovního areálu, vyrostl v roce 2016 moderní skatepark. Na návrhu jeho designu mají hlavní zásluhu místní „skejťáci, jejichž představy dotvarovali odborníci ze společnosti Mystic constructions s.r.o. Hlavní zásluhu na získání dotace pro tento projekt má naše společnost Novi Solutions, s.r.o. Na 1.100 m2 plochy najdete nový bowl tzv. bazén,  vysoký rádius po celé šíři skateparku s protilehlou, přes 2 m vysokou rozjezdovou rampou, schody, raily, pyramidu, funbox s grindboxem, gap, vydlážděné plochy, kde se dají v klidu pilovat triky, přístřešek se stolem a lavičkami, stojany na jízdní kola atd. Prostě vše, co uvítá skatový potěr i zkušený rider. Podívejte se na videoklip ze skateparku: zde A dobrá zpráva nakonec. Pokud nosíte v hlavě podobně krásný nápad, jaký realizovali v Sušici, jsme tady pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat.

VÍCE

25/10/2018


Co nás těší - budova fary v Plané nad Lužnicí žije

Po náročné rekonstrukci, na kterou se nám společně se zastupiteli města Planá nad Lužnicí podařilo záskat finanční dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, byla pro veřejnost v dubnu 2015 otevřena plánská fara. Z chátrající budovy, která byla opravena zvnějšku i zevnitř,  se stala jedna z perel centra města a žije to zde rušným životem. Ve výstavní alerii FARA, která zde byla zřízena, se každoročně uskuteční celá řada výstav tuzemských, ale v řadě případů i zahraničních vystavovatelů. Galerie se stala vyhledávaným místem pro řadu malířů a sochařů, kteří se do galerie rádi vracejí. Do budovy fary bylo dále umístěno informační turistické centrum, malé muzeum a do podkroví malý přednáškový sál, který slouží pro pravidelné schůzky kroužku malých rybářů a mateřské centrum. V současné době v Galerii FARA probíhá Výstava ke 100. výročí založení Československa, v Muzeu FARA pak můžete od počátku listopadu navštívit Vánoční výstavu, která vás jistě svátečně naladí na blížící se Vánoce.

VÍCE

5/12/2017


DOTACE - PRO NĚKOHO MOŽNOST SPLNĚNÍ SNU, PRO JINÉHO NOČNÍ MŮRA

Jak to vím? Pracuji v tomto oboru již od roku 1998 a od roku 2009 jako OSVČ, a od roku 2012 pod hlavičkou svojí firmy Novi Solutions, s.r.o.

VÍCE

Kontakt

České Budějovice
Rudolfovská tř. 202/88
PSČ 370 01

IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
E-mail: info@novisolutions.com

Společnost zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20606

Číslo účtu: 7736428001/5500

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace