Novi Solutions

Jsme připraveni Vám pomoci


Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní servis při řešení vašich potřeb nejen vhodně vybranými dotačními tituly, ale také odborným poradenstvím vycházejícím z dvacetiletých zkušeností při získávání finančních prostředků na zrealizování různých projektových záměrů. Pochopitelně i s jeho následnou administrací (administrativní řízení projektu, vedení projektového týmu, zpracování relevantních zpráv atd.)

Máme dlouholetou a úspěšnou praxi se získáváním finančních prostředků z EU i penězi z národních zdrojů také díky tomu, že zveme ke spolupráci odborníky ze specializovaných oborů, jako například architekti – krajinná architektura, architekti – občanská vybavenost, projektanti, rozpočtáři, specializovaní energetičtí konzultanti a několik odborníků s tzv. kulatým razítkem, jako například odhadci na nemovitosti, či vodaři, nebo právníci a daňoví poradci, nebo specialisté na kybernetickou bezpečnost.

O naší úspěšnosti  však nevypovídají počty skutečně napsaných projektů (ve stovkách) a suma získaných peněz z dotačních titulů (v této době již v miliardách).

Za největších úspěch považujeme dlouhodobou spolupráci a s tím spojené naše aktivní, konzultační  zapojení v procesech dlouho a střednědobého plánování investic, jak ve městech a obcích, tak u podnikatelů.

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace