Novi Solutions

O nás


V roce 2009 jsem, jako osoba samostatně výdělečně činná, pod názvem Ondřejka Harvalíková, začala s budováním vlastní společnosti. Od samého začátku jsem měla připravený její název – Novi Solutions,  který jsem až do roku 2012 používala pouze  jako doplňující značku. 

Již za necelé tři roky, od března 2012, jsem začala tvořit velmi zajímavé projekty společně se svým týmem ve vlastní společnosti s názvem Novi Solutions, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že jsem se řízením projektů a získáváním finančních prostředků zabývala již od roku 1998, přišla mi příležitost spolupráce v oblasti dotačního managementu velmi zajímavá a navíc s velkým kreativním přesahem, i když to tak na první pohled není zcela zřejmé, protože tato činnost je především o přísně nastavených procesech, pravidlech a číslech. Za ta léta jsme i my prošli několika více či méně výraznými změnami, které vyústily v současnou podobu poskytovaných služeb. 

O naší úspěšnosti  nevypovídají počty skutečně napsaných projektů (ve stovkách) a suma získaných peněz z dotačních titulů (v této době již v miliardách). Za největších úspěch považujeme naši dlouhodobou spolupráci a naše aktivní, konzultační  zapojení v procesech dlouho a střednědobého plánování investic, jak ve městech a obcích, tak u podnikatelů.

V rámci realizace zakázek spolupracujeme s několika externisty, s nimiž také dlouhodobě spolupracujeme, a velmi si jejich spolupráce vážíme. Naši externí spolupracovníci jsou lidé ze specializovaných oborů, jako například architekti – krajinná architektura, architekti – občanská vybavenost, projektanti, rozpočtáři, specializovaní energetičtí konzultanti a několik odborníků s tzv. kulatým razítkem, jako například odhadci na nemovitosti, či vodaři, nebo právníci a daňoví poradci. Nutno také dodat, že někteří z nich se rekrutovali z řad našich bývalých zaměstnanců, kteří se rozhodli vstoupit do úzce specializovaných oborů, jako je například rozvoj lidských zdrojů, specializace na výběrová řízení, specializace na finanční a ekonomické analýzy či destinační management.

Pokud tedy hledáte společnost rodinného tipu se zkušenostmi, tradicí, stabilitou a nadšením pro svou práci, kterou je služba pro Vás – jste na správném místě.

S úctou

Ondřejka Harvalíková, jednatelka

   


Kontakt

České Budějovice
Rudolfovská tř. 202/88
PSČ 370 01

IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Tel.: +420 606 647 833
Tel.: +420 774 572 245
E-mail: info@novisolutions.com

Společnost zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20606

Číslo účtu: 7736428001/5500

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace