Novi Solutions

Františkolázeňská výtopna – Náhrada stacionárního zdroje znečištění


Dotace schválena v roce 2020.

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu centrálního zdroje tepla ve Františkových Lázních podala Františkolázeňská výtopna (100% vlastněna městem) žádost o finanční příspěvek na  komplexní rekonstrukci centrálního zdroje.

Hlavním problémem

je její nízká účinnost. To znamená, že  je v nevyhovujícím technickém stavu čímž vysokou měrou zatěžuje ekologicky lázeňské město.

V současné době je používaná technologie ve výtopně zastaralá (20 let po životnosti) a neekologická. Zároveň je její provoz velmi nákladný – v současnosti používané technologie byly uvedeny do provozu před 58 lety. Z tohoto důvodu se i cena začíná stávat pro koncového uživatele ekonomicky nezajímavou. V červenci roku 1964 byl uveden do provozu uhelný kotel s označením K1. V srpnu téhož roku byl uveden do provozu kotel K2 a v dubnu 1965 poslední uhelný kotel K3. Všechny tři kotle byly shodné výrobky ČKD Dukla o jmenovitém parním výkonu 12 t/h, to odpovídá tepelnému výkonu instalovaných kotlů byl 24,6 MWt.
Postupně byla dodávka teplené energie utlumována a v současné době jsou v provozu pouze kotle K2 a K3. Provoz je v současném stavu významně neekonomický a vzhledem k emisním limitům neekologický.
Výtopna je v současné době významným znečišťovatelem ovzduší v lázeňském městě, které navíc aspiruje na zapsání do seznamu UNESCO.

Jaký bude výsledek?

  1. Komplexní rekonstrukcí stávajícího energetického zdroje a instalací energeticky účinnějšího zdroje budou zaručeny znatelné úspory vstupní energie a budou významně sníženy emise CO2, dále budou sníženy emise znečišťujících látek do okolí, zejména SO2 a tuhých znečišťujících látek.
  2. Zajištění ceny tepla srovnatelné (konkurenceschopné) s lokálními zdroji a udržení centrálního zdroje vytápění. Čímž bude dlouhodobě zachováno ekologické vytápění v celé lokalitě lázeňského města.
  3. Dlouhodobá technologická a ekologická stabilita zdroje oproti současnému stavu.
  4. Z morálního hlediska by případné odpojování a rozpad soustavy CZT v lokalitě představoval pro lázeňské město závažný problém spočívající v dalším rozvoji lázeňství v lokalitě, které je hlavním zdrojem příjmů obyvatel i města.
  5. Zabránění odnětí statutu lázeňského města.

 


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace