Novi Solutions

Rekonstrukce areálu v Třeboni z programu Nemovitosti


 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Zadavatel: HYDRO & KOV s.r.o.
 • Doba realizace: 20152018
 • Dotace: cca 28 milionů korun 

  Cílem projektu byla rekonstrukce sedmi technicky nevyhovujících objektů v bývalém rybářském areálu v Třeboni. Provedené stavební úpravy nemovitostí umožnily udržet a rozšířit dosavadní podnikatelské činnosti, konkrétně truhlárnu, zámečnickou dílnu a ostatní výrobní činnosti firmy HYDRO & KOV. Projekt vedk ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy a jejích zaměstnanců na trhu.
  V roce 2015 to byl bývalý rybářský areál se sedmi objekty, které však nebylo možné plnohodnotně využívat pro podnikatelskou činnost firmy, které areál patřil. Technicky nevyhovující budovy, zastaralé inženýrské sítě, poškozené nosné konstrukce některých budov, ve zdivu praskliny …. Do některých objektů zatékalo, nezpevněné komunikace v areálu tvořil rozlámaný asfalt a betonové panely…..
  Dnes má společnost k dispozici opravený areál s truhlárnou a zámečnickou dílnou, s prostory pro výrobu výpustí a tesařskou výrobu a prefavýrobu, karosárnou, s garážemi, sklady, dílnami a kancelářským zázemím. Navýšily se výrobní kapacity firmy, zvýšil se počet pracovních míst a v neposlední řadě došlo také k výraznému zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

  Jak se jim to povedlo ?
  Majitel areálu, společnost HYDRO & KOV s.r.o., se chopil příležitosti získat dotaci ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z programu zaměřeného na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, a přizval naši společnost ke spolupráci. Poskytli jsme jim kompletní služby. Společně s ním jsme zpracovali projektový záměr, požádali o dotaci a pak – po získání dotace cca 28 milionů korun – projekt zadministrovali. V současné době je úspěšně ukončená jeho realizace. Ze získané dotace byla financována rozsáhlá rekonstrukce, která zahrnovala výměnu střešních  konstrukcí na všech sedmi objektech, u plechem opláštěných hal došlo ke kompletní výměně ocelových plášťů, výměnu vnitřních instalací (vodovod, kanalizace, el. instalace), vybudování nových podlah, opravy vnitřních nosných konstrukcí, provedení nových omítek, štuků a maleb, výměnu oken aj. V neposlední řadě byla upravena manipulační plocha okolo objektu tak, aby byl možný pohyb techniky a celý areál byl oplocen.


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace