Novi Solutions

Snížení konečné spotřeby energie objektu tělocvičny v areálu zámku Nečtiny- žadatel: Západočeská univerzita v Plzni


Projekt řeší snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřebu elektrické energie tělocvičny v areálu zámku Nečtiny, která je ve vlastnictví Západočeské univerzity v Plzni.

Co je zde za problém:

Tělocvična byla postavená v 60. – 70. letech minulého století. Obvodové stěny jsou zděné z cihel plných pálených. Výplně otvorů původní dřevěné. Zastřešení je samostatnými pultovými střechami s odlišnými výškovými úrovněmi. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sbíjené vazníky. Podlaha přiléhá k terénu, je betonová s tepelnou izolací v tl. 100 mm. Téměř žádná z konstrukcí na rozhraní vytápěného prostoru a vnějšího prostředí, respektive vnitřního nevytápěného prostoru nesplňuje požadavky ČSN 730540-2 2011. Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla není splněn.
Jedná se o zděnou budovu tělocvičny, která byla postavená v 60. ? 70. letech minulého století. Obvodové stěny jsou zděné z cihel plných pálených. Výplně otvorů původní dřevěné. Zastřešení je samostatnými pultovými střechami s odlišnými výškovými úrovněmi. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sbíjené vazníky. Podlaha přiléhá k terénu, je betonová s tepelnou izolací v tl. 100 mm
Vytápění je teplovodní a zdrojem tepla je kotelna  na  LTO umístěná v zámku Nečtiny. Teplo je přiváděné teplovodem v zemi.
Větrání je přirozené ? okny.
Příprava teplé vody je zajišťována lokálně pomocí elektrického boileru. Rozvody jsou minimální délky bez tepelné izolace, vedené v interiéru podél stěn.
Elektřina v budově slouží především pro osvětlení a pro drobné elektrospotřebiče. Osvětlení je převážně zářivkové. Jeho ovládání uvnitř objektu je provedeno pomocí klasických kolébkových vypínačů.

A jaký stav bude po dokončení projektu?

V důsledku realizace projektu dojde ke snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřebu elektrické energie tělocvičny v areálu zámku Nečtin.

Část původního objektu bude ubourána a nahrazena novou přístavbou, která objekt rozšíří.
Obvodové konstrukce a tepelné izolace jsou navrženy v takové tloušťce, aby skladby nových konstrukcí splňovaly požadavky ČSN 730540-2.
V celém objektu budou vyměněné výplně otvorů.
Dojde k zateplení obvodových stěn a část obvodových stěn bude nově vyzděná z tvárnic s tepelnou izolací.
Střecha bude zateplena.
Část podlahy bude s tepelnou izolací.
Konstrukce jsou uvažovány téměř bez tepelných mostů.


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace