Novi Solutions

Strategický plán města Zruč – Senec


Strategický plán rozvoje obce určuje budoucí vývoj obce až do roku 2025. Finanční prostředky na jeho zpracování obec získala z projektu s názvem Zefektivnění strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů obecního úřadu Zruč-Senec – č. OPZ/4.1/033/0002872 – žádost o finanční prostředky zpracovala naše společnost.

Smyslem Strategického plánu rozvoje obce Zruče-Senec je společné propojení zájmů a záměrů, akcí a aktivit obce s cílem dosažení žádoucích změn vedoucích k udržitelnému rozvoji Zruče-Sence. Dalším účelem dokumentu je podklad pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, jako jedné z možností financování plánovaného rozvoje v následujících letech.

Přípravou a zpracováním se zabývali zástupci odborné i laické veřejnosti, zastupitelé a členové pracovní skupiny, kteří svými podněty významně přispěli k jeho vytvoření.

Pro tvorbu tohoto dokumentu byla zvolena formální struktura skládající se ze dvou částí, a to Analytické části a ze Strategické a návrhové části.

V průběhu tvorby Strategického plánu prošly jednotlivé části procesem připomínkování, zodpovědným posouzením i zohledněním jednotlivých strategií tak, aby přispěl k podchycení, následnému řešení problémů a potřeb obyvatelstva, místních podnikatelů i organizací.


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace