Novi Solutions

Strategický plán rozvoje pro město Třemošná


Strategický plán rozvoje města Třemošná byl zpracován na základě potřeby města Třemošná v roce 2015. Cílem tohoto strategického dokumentu bylo navrhnout střednědobý rozvoj území města. Tato střednědobá koncepce umožní městu sladit krátkodobé záměry se střednědobými cíli, čímž docílí maximálního účinku s využitím dostupných zdrojů.

Byly definovány hlavní směry rozvoje města.

Základním východiskem je poslání a vize města naplňované realizací strategických cílů a opatření, ke kterým jsou přiřazeny konkrétní projekty a veškeré aktivity vedoucí k jejich realizaci. Tento dokument, je společně s Územním plánem a rozpočtem města základním koncepčním materiálem pro rozvoj Třemošné včetně všech částí.

Smyslem dokumentu je společné propojení zájmů a záměrů, akcí a aktivit města s cílem dosažení žádoucích změn vedoucích k udržitelnému rozvoji Třemošné. Dalším důvodem je argument pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, jako jedné z možností financování plánovaného rozvoje v desetiletém období 2015–2025.

Přípravou a zpracováním se zabývali zástupci odborné i laické veřejnosti, zastupitelé a členové pracovních skupin, kteří svými podněty významně přispěli k jeho vytvoření.

Pro tvorbu tohoto dokumentu byla zvolena formální struktura skládající se ze dvou částí, a to Analytické části a ze Strategické a návrhové části.

V průběhu tvorby Strategického plánu prošly jednotlivé části procesem připomínkování, zodpovědným posouzením i zohledněním jednotlivých strategií tak, aby přispěl k podchycení, následnému řešení problémů a potřeb obyvatelstva, místních podnikatelů i organizací.


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace