Novi Solutions

Studie proveditelnosti – Minipivovar Nečtiny ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu


Studie se zabývá myšlenkou vybudování minipivovaru v Nečtinech nejen z hlediska výše investice a její návratnosti, ale především se dívá na minipivovar, jako na nový produkt cestovního ruchu v regionu. Vzhledem k tomu, že Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí v Evropě, vyhledává jí stále více turistů nejen zahraničních, ale je zaznamenán i nárůst tzv. domácí turistiky. Turismus, jako takový představuje významný ekonomický potenciál, je však nutné zohlednit nejen možnosti dané lokality, ale především poptávku po regionálních produktech ze strany turistů. Tato studie velmi pečlivě rozebírá vývoj návštěvnosti regionu v posledních letech, a to zejména z důvodu zajištění jednak poptávaného druhu piva, ale zejména zajištění jeho dostatečného odbytu.
Vedení obce přistoupilo velmi zodpovědně k rozhodování o zcela zásadním kroku – investovat do vybudování minipivovaru, proto bylo důležité zjistit potenciální výši produkce pivovaru v konkurenčním prostředí tak, aby byla zajištěna jeho ekonomická soběstačnost. Studie analyzuje současný stav zařízení v širším územním kontextu, tržní situaci v oblasti nabídky a poptávky a konkurenceschopnost budoucích produktů.
Slouží také, jako základní nástroj pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční, resp. fázi provozní – kdy bude logicky nutná její aktualizace.
Předložena jsou ekonomická racionální, variantní řešení ve vazbě na současnou nejistotu v odhadované výši poptávky po službách či produktech poskytovaných v rámci provozní fáze tohoto investičního záměru. Odhadovaná výše poptávky (množství zákazníků) má významný vliv na kapacitní propočty a volbu velikosti provozní jednotky. V závěru je pak provedeno zhodnocení a posouzení realizovatelnosti zmíněného investičního záměru.
Marketingová strategie a standardní marketingový mix („4P“) je rámcově popsán, bude se však konkretizovat až v době, kdy bude minipivovar uváděn do ostrého provozu.


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace