Novi Solutions

Velešín – realizace Územní studie sídelní zeleně, I. etapa


V dubnu 2021 je schválená dotace ve výši 3 069 158,00 z celkové výše investice5 115 263,34 na zlepšení mikroklimatických podmínek v intravilánu obce a retenčních schopností zelených ploch.

Co je problém, který je nutné řešit?

Z hlediska vysokého podílu zeleně dopravní a zeleně bydlení se na obrazu města negativně odráží vysoké zastoupení nestabilních ploch v těchto funkčních typech. Taktéž převažující nestabilita ploch u parkově upravených ploch, u zeleně školních a kulturních zařízení a u vegetační clony se odráží na kvalitě života ve městě.
Sídelní zeleň je z hlediska věkové struktury hodnocena jako nevhodná, nebo zcela nevhodná věková struktura, a to u 19% ploch sídelní zeleně . V těchto plochách je většinou potřeba podpořit věkovou strukturu novými výsadbami dřevin
Stromořadí byla hodnocena z několika hledisek, z kterých vyplývá:: 47% stromořadí v řešeném území je rozpadlých – pouze 10% je úplných, přičemž druhové složení u stromořadí je velmi vhodné nebo vhodné. Zdravotní a pěstební stav je u 33% nízký, 34% stromořadí potřebuje obnovu nebo pěstební zásah a 41% má dílčí potřebu, 92% stromořadí v území je oboustranných se dvěma řadami a 61% stromořadí v území je nestabilních. Z hlediska hodnocení věkové struktury stromořadí je z 60% nevhodná, jelikož velká část stromořadí dožívá či je přestárlá.

A co se realizací projektu změní?

V důsledku realizace projektu je očekáváno zlepšení mikroklimatických podmínek v intravilánu obce a retenčních schopností zelených ploch. Dále dojde ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou ve městě a zvýšení schopnosti plnit sportovně-rekreační a vzdělávací účely. Celkově dojde k podpoření celoměstského systému zeleně, a to prostřednictvím:
1) Celkový počet vysazených stromů listnatých (ks) 110
2) Celkový počet vysazených stromů jehličnatých (ks) 9
3) Celkový počet vysázených zapojených skupin keřů (m2) 1135
4) Celkový počet vysazených popínavých rostlin (m2) 32
5) Celková výměra travnatých parkových ploch (m2) 4273
6) Celková výměra květnaté louky (m2) 427
7) Celkový počet vysázených cibulovin (ks) 1000


Zjistit více


Zpět

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace