Novi Solutions

Dotace EU a jiné finanční podpory


Vzhledem k tomu, že se naše služby vyprofilovaly od „prostého psaní žádostí“ směrem ke spolupráci v naplňování komplexního rozvoje, se umíme pohybovat napříč nejen dotačními tituly ze SF EU, ale i ostatními možnostmi finančních podpor, které nejsou tak exponované, jako právě unijní dotace, a díky kterým se nám daří realizovat širokou škálu smysluplných akcí.

V této konkrétní službě se specializujeme nejen na kvalitní napsání žádosti o dotace (finanční příspěvky), ale zejména na poskytnutí služby, která našemu klientovi „ulehčí celý tento proces“. A to je kompletní manažerské řízení celé přípravy a podání žádosti.

Co to konkrétně znamená. Přebereme velkou část zodpovědnosti, ale také přesně stanovené kompetence pro to, aby si klient mohl dělat dále svůj byznys či mohl vykonávat práci v rámci úřadu, jako doposud a nemusel se zapojovat více, než je nezbytně nutné. Zde  můžeme popsat naše aktivity pouze v obecné rovině, protože každý projekt má svá specifika, a také každá společnost má své přesně nastavené procesy, a proto je nejdříve ze všeho nutné připravit naší službu každému  na míru tak, aby pro něj byla přínosem, nikoliv přítěží.

 FÁZE PŘEDINVESTIČNÍ

Do této fáze patří mimo jiné zpracování relevantních studií a analýz nutných ke zjištění, zda je projekt smysluplný, ale které jsou ve většině případů také povinnou přílohou k podáváním žádostí o finanční podporu, proto to nejsou tzv. ztracené investice.

Koordinujeme všechny zúčastněné, kterými jsou obvykle investoři, dodavatelé odborných vstupů (projektanti, architekti, rozpočtáři, odhadci, soudní znalci, daňoví poradci atd.)

Řídíme tedy kompletně zpracování nejen žádosti o dotace, ale také všech požadovaných podkladů (projektová dokumentace, studie proveditelnosti, položkové a kumulativní rozpočty, odhady, posudky, výběrová řízení atd.) a poskytujeme odborné poradenství při jejich přípravě a zpracování tak, aby byly splněné všechny podmínky  pro získání dotace. Současně s tím zpracujeme žádost, případně finanční a ekonomické analýzy a celé studie proveditelnosti.

FÁZE INVESTIČNÍ – realizace projektu, na který byla žádost o finanční podporu podána

Tato fáze nastává v případě, kdy klient obdrží dotaci. Procentuální průměr  úspěchu získání dotací u nás činí 92%. Tak vysoké procento (které si ovšem nemáte možnost nijak ověřit, a to nejen u nás) máme díky tomu, že projekty jsou smysluplné, zapadají logicky do střednědobých koncepcí, což pochopitelně dává smysl i celému procesu poskytování dotačních peněz. A dává to smysl i klientům, se kterými spolupracujeme dlouhodobě.

Opět sestavíme tým, který řídíme tak, aby byl projekt včas a dle pravidel zrealizován. Účastníme se a organizujeme mimo jiné také kontrolní dny investora (například ve spolupráci s TDI a AD) a dohlížíme nad dodržováním dotačních pravidel dodavatelů příslušné zakázky a také „hlídáme“ časový a finanční harmonogram, abychom mohli, v případě změn včas reagovat a ve spolupráci s poskytovatelem dotace zajistit potřebné kroky k tomu, aby opět projekt splňoval všechny podmínky poskytnutí dotace, to znamená i včasné schválení změn. Do této fáze také spadá zpracování monitorovacích zpráv a další nezbytná administrace.

FÁZE REALIZAČNÍ

Pojem realizační fáze se v případě dotačních projektů shoduje z tzv. fází udržitelnosti projektů, která je u jednotlivých projektů různě dlouhá – dle typu projektu. Většinou se jedná o 3, 5 a a u vybraných i 10 let.

Z původní služby, která sestávala „pouze“ z napsání zprávy o udržitelnosti projektu, jsme se posunuli do pozice specializovaných poradců, kteří pomáhají s dalšími tématy rozvoje buď konkrétní investice, nebo – a to je častější rozvoje idey či naplněním Strategie v souvislosti s nalezením vhodného profinancování a následně také realizace navazujících projektů.

Pokud máte zájem, můžete nám zavolat, napsat nebo si rovnou zarezervovat schůzku zde

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace