Novi Solutions

Strategické a koncepční dokumenty


V současné době snad již neexistuje město, ani obec, kteří by pochybovaly o užitečnosti strategických a koncepčních dokumentů.

Dříve se stávalo, že zástupci municipalit chtěli zpracovat Strategii proto, aby prý dostali dotace. Úředník, který dotace schvaloval byl asi spokojen, ale ten konkrétní dokument neměl většinou pro dané místo žádnou přidanou hodnotu. To, čemu se říkalo strategie, byl vlastně soupis nutných investic v následujících několika letech, který vycházel z potřeby řešit jejich havarijní stav.

Teď je situace jiná. Čím dál více zástupců měst a obcí si uvědomuje naléhavost zavedení principů strategického řízení do úřadů k čemuž je existence Strategie a dalších koncepčně rozvojových dokumentů nezbytná.

Za velmi důležitou informaci považujeme sdělení, že téměř všichni naši klienti získali 95% dotace na tvorbu těchto dokumentů (napsali jsme jim žádosti), protože Ministerstvo vnitra usiluje o zavedení procesů strategického řízení do měst a obcí za svou prioritu, proto každoročně připravuje dotační titul díky kterému se pořízení dokumentů stává jednodušším. pro spoustu obcí znamená jejich pořízení značnou finanční zátěž.

A jaká je naše role v tomto procesu? 

  1. Řídíme celý proces tvorby strategického dokumentu.
  2. Vystupujeme v roli facilitátora na všech jednáních pracovních skupin a veřejných slyšeních.
  3. Zpracováváme analytickou část včetně dotazníkového šetření.
  4. Spolu se členy pracovních skupin vytváříme SWOT analýzu.
  5. Spolu se členy pracovních skupin zpracováváme do konkrétní podoby vize a strategické cíle.
  6. Spolu se zadavatelem zpracováváme Návrhovou část dokumentu a dáváme jí jak formální, tak obsahový charakter.
  7. Společně se zadavatelem vytváříme první Akční plán.
  8. Celému dokumentu dáváme, na základě předešlých výstupů, obsahovou, formální a grafickou formu (na základě naturelu a očekávání klienta)
  9. Spravujeme speciálně zřízené webové stránky určené pro komunikaci s veřejností (pokud si to klient přeje a považuje to za vhodné)
  10. Dáváme doporučení a náměty ke koncepčnímu pojetí.

Pokud máte zájem, můžete nám zavolat, nebo si rovnou zarezervovat schůzku zde

 

Kontakt

Tel.: +420 606 647 833
E-mail: info@novisolutions.com
IČ: 28154495
DIČ: CZ28154495

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace